1.     A szerző elérhetőségei

A szerző elérhetőségei

Név

Hanna Meriläinen

E-mail

hanna.merilainen@etela-pohjanmaa.fi

Telefon

 

2.     A Jó Gyakorlat-tulajdonos elérhetőségei

A jó gyakorlatért felelős szervezet

Ország

Finland

Régió

Dél-Ostrobothnia

Város

Seinäjoki

Szervezet neve

Dél-Otrobothnia Regionális Tanácsa (Regional Council of South Ostrobothnia)

Az ön szervezete e jó gyakorlatért felelős fő intézmény?

Nem

3.     Jó gyakorlat leírása

3.1.   A jó gyakorlat rövid bemutatása

Általános információk a jó gyakorlatról 

Gyakorlat neve [100 characters]

Food Forum és Food Team: Dél- Ostrobothnia regionális élelmiszeripari innovációs klaszterhálózatai

A gyakorlat egy Interreg Europe gyakorlatból ered?

Nem

A gyakorlat tematikus célkitűzése

Competitiveness of SMEs, Research and Innovation

A jó gyakorlat földrajzi hatásköre

Regionális

3.2.   Részletes leírása a jó gyakorlatnak

 

Részletes leírása a jó gyakorlatnak

Rövid összefoglalása a gyakorlatnak  

A Food Forum és a Food Team olyan regionális hálózatok, amelyek a dél-ostrobotniai élelmiszeripari innovációs klaszter magját alkotják.

Részletes bemutatása a gyakorlatnak [5000 characters]

A Food Forum és a Food Team a Dél-Ostrobothnia régióban működő élelmiszeripari együttműködési hálózatok. A hálózatok célja a régió élelmiszeriparában az innovativitás növelése, mindkét hálózat egy korábbi Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott fejlesztési projekt eredménye.

Háttér és kontextus 

Amint fentebb említettük, mindkét hálózat egy ERFA által finanszírozott projekt eredményeként jött létre, ez a projekt a dél-ostrobothniai élelmiszeripari ágazat négy kulcsfontosságú KFI-szervezetének együttműködésekével valósulhatott meg. A projekt neve Agrobioeconomy Seinäjoki (AB Seinäjoki) volt, és célja a régió biomassza alapú gazdasági (agrobioeceonomy) ágazataiban innovációs közösségének kialakítása volt. A projektet 2016.3.1. és 2018.12.31. között hajtották végre, mintegy 420 000 EUR költségvetéssel.

A projekt során a szereplők erősítették az együttműködésüket, és olyan különböző tevékenységeket folytattak amelyek növelik az innovativitást és elősegítik az együttműködések létrehozását a regionális élelmiszerágazatban.

A projektet követően a négy projektpartner megállapodott a projektben kidolgozott tevékenységek folytatásáról, melyeket jelenleg a két különálló hálózaton, a Food Forum-on és a Food Team-en keresztül végzik, amelyek együttesen egy regionális élelmiszeripari klasztert alkotnak.

Hogy működnek?

A Food Forum a régió élelmiszeripari ágazatának fejlesztésén dolgozó öt kulcsfontosságú szereplő együttműködése. A fórum tagjai az AB Seinäjoki projekt négy eredeti partnere: Az AB Seinäjoki Business Development, a Finn Természeti Erőforrások Intézete és a Helsinki Egyetem Ruralia Intézete. Az ötödik partner a Foodwest Ltd., akit a projekten kívül hívtak meg a hálózatba.

Az együttműködés célja az agrár-élelmiszeripari ágazat innovativitásának támogatása a korábbi projekt keretében kidolgozott különböző tevékenységek alapján. A fórum évente három-négy alkalommal ülésezik, elnöksége évente váltakozik.

A fórum tevékenységei:

1.     Élelmiszeripari üzleti csúcstalálkozó szervezése (évente megrendezésre kerülő országos rendezvény élelmiszeripari fejlesztők, kutatók és vállalatok számára Finnország-szerte).

2.     Food Business Challenge szervezése (innovációs verseny a diákok számára, mely során új üzleti ötleteket dolgozznak ki a fenntartható élelmiszer-rendszerek köré).

3.     Új agrár-élelmiszeripari ismeretekkel és innovációikkal kapcsolatos kisebb szemináriumok és rendezvények szervezése (évente néhány alkalommal).


A Food Team
egy lazább hálózat, amelyet kifejezetten az élelmiszeripari vállalatok és azok fejlesztése érdekében hoztak létre. A csapat célja, hogy összehozza az élelmiszeripari ágazaton belüli vállalatokat, és növelje exportlehetőségeiket. Másodsorban a hálózat célja, hogy a régió, mint élelmiszeripari tartomány ismertségét növelje, valamint az élelmiszeripari ágazatban és az élelmiszeripari értéklánc egészében meglévő tudását/ismereteit kibővítse. Az utóbbi időben a csoport tevékenységei elsősorban az export előmozdítására összpontosítottak. A fő export országok Kína és Németország.

 

Fő szereplők és kedvezményezettek

A jó gyakorlat résztvevői a fent említett öt szervezet.

Seinäjoki University of Applied Sciences and Food Unit – A regionális élelmiszer-ágazat kulcsszereplője. A Farm to Fork koncepció köré épülő oktatási programokkal, valamint fenntartható élelmiszer-rendszerekkel kapcsolatos KFI tevékenységekkel és létesítményekkel.

Into Seinäjoki Business Development – Üzleti támogató és vállalkozásfejlesztési szervezet a Seinäjoki régióban. Aktív a KFI tevékenységek és az élelmiszeripari vállalkozások fejlesztése terén.

University of Helsinki Ruralia Institute- nak van egy kihelyezett intézete Seinäjokiban, feladatát multidiszciplináris kutatással és oktatással, a vállalkozói szellemet és a jólétet elősegítő megoldások kidolgozásával, hálózatépítéssel és nyitott tanulási környezetek kialakításával, valamint a szövetkezeti szektor kutatásának és oktatásának előmozdításával látja el. Az intézet fókuszterületei a következők: 1. Helyi fejlődés, 2. Fenntartható élelmiszerláncok és 3. Új biogazdaság.

Luke – Natural Resources Institute of Finland. A Finn Természeti Erőforrások Intézetének (LUKE) van egy irodája Seinäjokiban, ahol különböző kutatásokat végeznek a mezőgazdasági termékek, a biotermelés, az élelmiszerbiztonság, az állatok jóléte stb. területén. Részt vesznek különböző kutatási és fejlesztési projektekben, és aktív tagjai az élelmiszer-ágazat fejlesztésével kapcsolatos különböző hálózatoknak és platformoknak.

Foodwest Ltd. egy magán kutatási és fejlesztési szervezet, amely közvetlenül az élelmiszeripari vállalatokkal dolgozik együtt. A Foodwest a vállalatokkal együttműködve új élelmiszer-alapú vállalkozásokat hoz létre a nyersanyagoktól a termékekig, az ötlettől a bevezetésig.

A Jó gyakorlatok fő haszonélvezői a kkv-k, a KFI-szervezetek és a diákok a regionális élelmiszerágazatban.

Szükséges erőforrások

A hálózatok fenntartása viszonylag kevés pénzügyi és emberi erőforrást igényel. A legtöbb pénzügyi forrást a két fő tevékenység megszervezése igényli: az élelmiszeripari vállalkozások csúcstalálkozója és az élelmiszeripari vállalkozási verseny. Az élelmiszeripari vállalkozási verseny éves költsége körülbelül 16 000 euró (beleértve a pénzdíjakat és a humán erőforrásokat).

Időtáv (kezdési/zárási dátum)

A projekt folyamatban van.

A siker bizonyítéka (elért eredmények)

Ez a jó gyakorlat példa egy korábbi fejlesztési projektben kidolgozott tevékenységet és műveletet a megvalósítása után, a szervezetek saját tevékenységeik részeként továbbra is működtetik illetve máshol is alkalmazzák. 

A Food Forum tevékenységei, mint például a Food Business Summit és a Food Business Challenge országos szinten is növelték a régió, mint Finnország Élelmiszeripari Tartományának ismertségét. Általánosságban elmondható, hogy az együttműködés néhány új projekthez és intézkedéshez vezetett az agrár-élelmiszeripari ágazatban.

A felmerült nehézségek / tanulságok

A korlátozott erőforrások mindig kihívást jelentenek.

Tanulási vagy átadási potenciál

Különösen a korlátozott erőforrásokkal rendelkező kis régiók esetében ez a gyakorlat és a klaszterek szervezése a kulcsfontosságú szereplők együttműködésének, a KFI megoldásoknak és a klaszterépítés multidiszciplináris modelljének tekinthető. A kulcsfontosságú szereplők együttműködése figyelemre méltó eredmény a régió számára. A közös célok és a személyes kapcsolatok fontosak az ágazat közös fejlesztéséhez. A win-win gondolkodás mindenkinek segít, és fokozza az innovativitást.

A Food Business Summit rendezvény és a Food Business Challenge innovációs verseny szervezése szintén érdekes koncepciók, amelyeket át lehetne vinni más partnerrégiókba. 

További információ

 

Gyakorlathoz tartozó kulcsszavak

#cooperation #networks #RegionalFoodInnovationCluster

Megszakítás