PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS

A projektről bővebben:

A projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatások és a bioszféra menedzsmentre vonatkozó szakpolitikák javítása a biodiverzitás megőrzése, növelése (és ezáltal az ökoszisztémával összefüggő haszonvételek növelése), a különböző emberi tevékenységek által előidézett természetpusztítás megfékezése, a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében nemzetközi tapasztalatcsere és a KEHOP IH munkájának segítése által.

Az ökoszisztéma-szolgáltatások alkotják a gazdasági jólét és az életminőség természetes alapját. A termelési szint fenntartása a természetes folyamatok gondozása nélkül azonban hozzájárul az ökoszisztéma leromlásához és a biológiai sokféleség csökkenéséhez.

Ezért sürgősen javítani kell az erre vonatkozó regionális politikákat, és megoldásokat kell találni a lakosság védelmére és a természet által nyújtott erőforrások fenntartható használatára. A PROGRESS partnerek ezért gyakran találkoznak az érdekelt felekkel, hogy ösztönözzék a többdimenziós és dinamikus tapasztalatcserét annak érdekében, hogy szélesebb körű ismereteket szerezzenek azzal kapcsolatban, hogyan lehetne javítani regionális politikájukat a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások terén. 

A konzorcium összes tagja ezt a régiók közötti együttműködést építi a projekt két fázisa alatt. Az első fázis három éve alatt a partnerek kidolgozzák a szakpolitikai eszközöket érintő Akcióterveiket, melyeket az alábbi négy témával kapcsolatos Jó Gyakorlatok azonosítása, elemzése és az azokkal összefüggésben megvalósuló tapasztalatcsere hivatott előkészíteni:

  • a természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának meghatározása, azok hasznosításával összefüggő költségek és előnyök/haszonvételi lehetőségek mérésével
  • az ökoszisztéma védelmének horizontális elvként történő beépítése a szakpolitikákba;
  • az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartási költségeinek megosztására vonatkozó lehetőségek feltérképezése (externális költségek internalizálása);
  • gazdaságilag és környezeti szempontból is fenntartható ökoszisztéma-menedzsment rendszerek kialakítása, a meglevő gyakorlatok fejlesztése

Az egyéves második fázis a korábban kidolgozott cselekvési tervek végrehajtásának nyomon követésére szolgál. A projekt partnerek legközelebb 2020. márciusban, Barcelonában találkoznak, ahol az ökoszisztéma-szolgáltatások mérésének bevált gyakorlatainak kiválasztásának első fordulójára is sor kerül.

A projekt adatai:

A projekt időtartama: 2019.08.01-2023.07.31.

A projekt összköltsége: 1 445 500 EUR

Finanszírozási forrás: Interreg Európa Program

Vezető partner:

National Association of Italian Municipalities Tuscany (IT)

Projekt partnerek:

CREAF (Ecologic Research and Forestry Applications Centre) (ES)

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. (HU)

Eastern & Midland Regional Assembly (IE)

Riga Technical University (LV)

University of Craiova (RO)

Elérhetőségek:

Weboldal: www.interregeurope.eu/progress

Facebook: Interreg Fridge https://www.facebook.com/Interreg-Europe-Progress-103161911250244/?ref=page_internal

Kézikönyv: 12

Hírlevél: 4

Megszakítás