Megjelent a PROGRESS projekt eredményeit összefoglaló kiadvány negyedik kiadása

Már megszokott módon jelent meg PROGRESS projektünk legújabb kiadvány. Ahogy eddig is, a PROGRESS négy tématerületének egyikét dolgozzuk fel a legutóbbi változatban. A projekt témái a következől:

  • a természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának meghatározása, azok hasznosításával összefüggő költségek és előnyök/haszonvételi lehetőségek mérésével
  • az ökoszisztéma védelmének horizontális elvként történő beépítése a szakpolitikákba;
  • az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartási költségeinek megosztására vonatkozó lehetőségek feltérképezése (externális költségek internalizálása);
  • gazdaságilag és környezeti szempontból is fenntartható ökoszisztéma-menedzsment rendszerek kialakítása, a meglevő gyakorlatok fejlesztése.

Ezek közül érkeztünk el a legutolsó, egyben záró fejezethez, és ez a publikáció jelzi, hogy a projekt végéhez közeledünk. Egyben ez a legkomplexebb téma, hiszen az ökoszisztéma-szolgáltatások koncepciójának alkalmazásáról van benne szó, így olyan példák kaptak helyet a kiadványban, mint a XII. Kerületi Önkormányzat Zöld Irodája, amely a kerület zöld területeinek complex fejlesztését, a természet megóvását, szemléletformálást és a lakosság mozgósítását tűzte ki célul.

A kézikönyv az alábbi linken érhető el angol nyelven.

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1651136942.pdf

Megszakítás