A klímabarát vízrendezés települési lehetőségeiről tartott online rendezvénysorozatot a Belügyminisztérium a LIFE-MICACC projekt keretében

A helyi szintű, települési vízrendezési projektekhez adott útmutatót a Belügyminisztérium által vezetett LIFE-MICACC projekt online roadshow-ja. A csapadékvíz kezelése, hasznosítása az egyre szélsőségesebbé váló időjárási jelenségek, az éghajlatváltozás tükrében egyre fontosabb, emellett pedig a települési arculat megváltozásához is nagymértékben hozzájárulhat, például vizes élőhelyek létesítésével. Természetes vízmegtartó megoldásokkal hozzájárulhatunk a biológia sokféleség megőrzéséhez, bővíthetjük a helyi zöld infrastruktúrát, ami nem csak a természet számára előnyös, de a helyi lakosság rekreációs, természetes vízmegtartó megoldásokkal hozzájárulhatunk a biológia sokféleség megőrzéséhez, bővíthetjük a helyi zöld infrastruktúrát, ami nem csak a természet számára előnyös, de a helyi lakosság rekreációs lehetőségeinek bővülését is elősegíti.

            A LIFE-MICACC projekt 2017 szeptemberében kezdődött a Belügyminisztérium kezdeményezésére további kilenc partner bevonásával.  A kilenc partner közül öt darab olyan önkormányzat, ahol komoly problémát jelent az éghajlatváltozás okozta víztöbblet vagy éppen hiány. A négy további partner pedig olyan magyar szakmai szervezet, akik évek óta foglalkoznak innovatív természetvédelmi fejlesztésekkel.

            A projekt és megvalósításának célja, hogy felkészítse és segítse azokat az önkormányzatokat, akik a legjobban éríntettek a klímaváltozás okozta kihívásoknak. A projekt kezdetén hat fő célt tűzött ki a partnerség:

  1. A helyi (települési és megyei) önkormányzatok döntéshozóinak, szakembereinek, egyéb alkalmazottainak, valamint a helyi érintettségű gazdasági szereplők figyelmének felhívása és tudásának bővítése a klímaváltozás hatásairól és a természetes vízmegtartást segítő megoldásokról, mint hatékony eszközökről az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztéséhez. Az Európában végrehajtott természetes vízmegtartó intézkedések (Natural Water Retention Measures, azaz NWRM) adaptálása és elterjesztése a magyar célcsoport körében.
  2. Egyes természetes vízmegtartó intézkedések gyakorlati felhasználhatóságának és működőképességének tesztelése, illetve szemléltetése közvetlenül a projekt célcsoportja, közvetetten a magyar lakosság körében, prototípusok kifejlesztésének és kivitelezésének formájában 5 kiválasztott helyszínen.
  1. A tesztüzemek során szerzett tudás disszeminálása, a kipróbált természetes vízmegtartó intézkedések elterjedésének elősegítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fejlesztésének céljából Magyarország különböző tájegységein, mind helyi, mind pedig megyei szinten. A projekt eredményeként a közös elképzelésre alapuló, helyi szinten létrejövő partnerségi kapcsolatok kiépülésének segítése.
  1. A helyi erőforrások kiépítése az éghajlatváltozás hatásai szempontjából súlyosan érintett önkormányzatoknál annak érdekében, hogy erősödjön koordináló és integráló szerepük. A természetes vízmegtartó intézkedések beépítése az önkormányzatok helyi környezet-gazdálkodási stratégiáiba, illetve a területrendezési tervekbe, javítva ezzel a jogszabályi környezetet.
  1. Innovatív és felhasználóbarát eszközök biztosítása az önkormányzatok és egyéb érdekeltek számára, segítve ezzel a klímaváltozás kockázatainak megértését és kezelését, támogatva a tudásmegosztást, valamint ösztönözve az együttműködők aktivitását.
  1. A helyi önkormányzatok bevonása olyan hazai és európai szintű hálózatokba, melyek a közös együttműködést szolgálják az éghajlatváltozás hatásainak mérséklésében és az azokhoz való alkalmazkodásban.

Telefonos app

            Annak érdekében, hogy az önkormányzatok tájékoztattak legyenek az éghajlatváltozással összefüggő problémákkal kapcsolatban, illetve a projekt során kidolgozott információk, megoldási javaslatok könnyen elérhetőek legyenek, egy telefonos applikáció készült mind Android, mind IOS rendszerre. Ezen az alkalmazáson belül lehetőség van egyedi problémák kapcsán szakmai véleményt kérni, melyeket a projekt partnerei biztosítanak; ezen kívül pedig a megvalósult jó gyakorlatok megismermésére is nyílik lehetőség az applikáció segítségével.   

Az öt minta település problémái és megoldásai

Bátya: Bács-Kiskun megyében a Duna mentén elhelyezkedő község, mely területi sajátosságai miatt folyamatosan ki van téve az aszály, illetve a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék által okozott károknak is. Ezen kívül rendelkezik két kubikgödörrel is, melyek olyan mesterségesen kialakított gödrök, amelyekből a község épületeinek az alapanyagát termelték ki. A projekt keretén belül ezeket a kubikgödröket alakítják át olyan vizes élőhelyekké, ahol több medencéből álló, nyílt vízfelület jön létre. A víz pótlását, illetve szabályozását a helyi csatornarendszeren keresztül fogják irányítani. Az így kialakult rendszer képes lesz a hirtelen lezúduló eső felfogására és aszály idején való felhasználására, emellett pedig vizes élőhelyként a biodiverzitás növekedéséhez is hozzájárul.

A Bátyán kialakított mintaprojekt remek például szolgálhat azon települések számára, amelyek az erős szárazság okozta nehézségekkel küzdenek. A több medencés vizesélőhelyek kialakítása megoldást nyújthat az éghajlati események (pl. aszály és szélsőséges esőzések) kezelésére. A mintatelepülésen az aszályt időnként hirtelen nagy mennyiségű csapadék lezúdulása követ, amit a település csatornarendszere nem tud megfelelően elvezetni, így a pincék beázásához, és akár közlekedési problémákhoz is vezethet az utcákra kizúduló víztömeg. Tekintve a probléma komplexitását, a LIFE-MICACC projekttel párhuzamosan a Regionális és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert fejlesztéssel együtt, a csatornarendszerek is fejlesztésre kerülnek, amelyek a víztározóba vezetik el a csapadékot.

A kialakított kétmedencés víztározó egyedülálló jelenleg az országban. Az egyik medence rendszeres nyílt vízfelszínt biztosít majd, a másik pedig változó élőhelyet, így a helyi vízkészlet növekedésén túl a vízhiányos és vízbő időszakok közötti egyenlőtlenségek mérséklésében is segítséget nyújt.

Forrás: https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/aktualitasok/elkezdodtek_a_kivitelezesi_munkalatok_batyan

Az eddig elhanyagolt kubikgödrök területe is rendezésre került, elkészültek a víztározó tó kialakításával és a medencék közötti vízpótlást és vízelosztást biztosító műtárgyakkal, kotrással és lankás rézsű kialakításával.

Forrás: https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/aktualitasok/elkezdodtek_a_kivitelezesi_munkalatok_batyan

Közel 700 facsemete ültetésével a terület zöldítése is megkezdődött, amely esemény egyben egy jó közösségformáló program is volt a falu lakosai számára. A növény és állatvilág is kezdi már birtokba venni az újonnan kialakított élőhelyet, így már csak a tó körüli park végső kialakítás van hátra, padok kihelyezésével és parkosítási munkálatokkal, valamint az esetleges vízpótláshoz szükséget Vajas-csatorna megépítése.

Forrás: https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu/aktualitasok/elkezdodtek_a_kivitelezesi_munkalatok_batyan

Püspökszilágy: A kis település alig pár kilométerre Váctól helyezkedik el, egyetlen természetes felszíni vízellátója a Szilágyi-patak, mely nagyon alacsony vízgyűjtő területtel rendelkezik. Az elmúlt években megnőtt a villámárvizek száma és súlyossága, amely folyamatosan komoly károkat okozott a település épületállományában. Ennek érdekében a projekt keretén belül megvalósításra került négy fából épített hordalékfogó műtárgy a település felső területén. Az itt felgyülemlett víztöbblet képes lesz a termőföldeket és az erdős területeket is kiszolgálni, az alsó területen pedig egy vizes élőhelyet alakítanak ki, ahol a felgyülemlett víztöbblet tárolása történik.

Ruzsa: A Duna-Tisza közi homokhátságon elhelyezkedő település legnagobb kihívása a szárazság és az évenként csökkenő csapadék mennyisége. Ebből kifolyólag a legfontosabb feladat itt a kevés csapadék megtartása. A projekt keretein belül teljesen átalakítják a falu csatorna rendszerét, amely elősegíti majd a belvíz megtartását és a talajba való beszivárgását, ezzel feltöltve a felszín alatti tartalékok feltöltését. A település mellett található egy természetes mélyedés, melyet a későbbiekben tóvá szeretnének alakítani, feltöltését pedig a helyi szennyvíztisztitó telep fogja elvégezni. Az itt kialakított tó így hozzá fog járulni a természetes talajvíz egyensúly kialakításához is.

Rákócziújfalu: A Jász-Nagykun-Szolnok megyében található kis település kivételesen fontos mezőgazdasági terület, amely nagyon sok kihívással küzd a klímaváltozás miatt. Többek közt folyamatos az árvíz, belvíz, aszály, hőmérsékletingadozás. Ezek mind káros hatással vannak az itt termelt mezőgazdasági javak előállításában. Annak érdekében, hogy mérsékelhető legyen a kár, fontos, hogy a hirtelen esőzések által termelt csapadékfelesleg megfelelően tárolható legyen és később az aszályos időszakban felhasználható formában legyen elérhető. Hogy elérjék ezt a célt, a falu mellett kijelöltek egy viszonylag termékenyebb termőföldet és természetes vizes élő helyet hoztak létre a helyén, amit az eddig kihasználatlan csatornarendszerrel összekötve látnak el folyamatos utánpótlással, aszály idején pedig fordított módszerrel alkalmazzák.

Tiszatarján: A Tisza partján fekvő település gazdaságilag leszakadó térségben helyezkedik el, ezért sokkal nehezebben jutnak el olyan innovatív megoldások, amelyek segíthetnének a falu problémáit orvosolni. Ártéri elhelyezkedése miatt a legnagyobb problémát a kiszámíthatatlan áradások okozzák. Azon kívül, hogy állandó károkat okoz a termésben olyan invazív növényfajok elterjedését is elősegíti, amelyek rontják a természetes ökoszisztémát. Annak érdekében, hogy visszaszorítsák ezeket a növényfajtákat, az árvíz okozta károkat mérsékeljék, illetve javítsák az ökoturizmust, a településen található kubikgödröket összefüggő nyílt vízfelszínné alakítják. Az itt kialakított mesterséges tó előreláthatólag fedezni fogja a teljes éves vízszükségletet a mezőgazdaságban. A tó körül pedig séta ösvényeket építenek, illetve családok számára is élményt nyújtó parkot alakítanak ki.

 

A projektről és a megvalósult jó gyakorlatokról bővebben a projekt honlapján olvashat:

https://vizmegtartomegoldasok.bm.hu/hu

Megszakítás