MyForest Közösségi Erdőkért Alapítvány

Téma: az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartási költségeinek megosztására vonatkozó lehetőségek feltérképezése (externális költségek internalizálása)

Jó gyakorlat általános információ

Gyakorlat címe

Közösség által támogatott erdősítés

Jó gyakorlatért felelős szervezet

MyForest Közösségi Erdőkért Alapítvány

Leírás

Gyakorlat rövid összefoglalója

Az erdők kulcsfontosságúak az élethez a Földön. Az erdők adnak otthont számos növénynek és állatnak, melyek közül sokat még mindig nem fedeztek fel. Megvédik a vízgyűjtőterületeinket. Biztosítják a túléléshez szükséges oxigént és faanyagot adnak a mindennapi használatú termékekhez. Az erdő sokkal több, mint fák sokasága, és a világ szárazföldi élővilágának 80%-a számára erdeink adnak otthont. 

(https://www.worldwildlife.org/habitats/forest-habitat)

Az erdők számát a bolygón ideális esetben meg kellene kétszerezni, mivel a globális felmelegedés egyik fő oka az, hogy az ipari forradalom óta eltűnt az erdők kétharmada. A megmaradó egyharmad többé nem tudja megkötni az emberi tevékenység következtében kibocsátott CO2-ot, ami a globális klímaváltozás okozta szélsőségekhez vezet. Az erdők sűrűségének növekedésével Európa szerte jelentős javulás látszik ezen a területen, ugyanakkor további lépéseket kellene tenni a probléma kezeléséhez.

A MyForest közösségi erdő kezdeményezés létrehozott egy platformot, hogy a környezettudatos vállalkozások, és civilek szervezésével új erdőket hozzanak létre, így járulva hozzá a biodiverzitás helyreállításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez, miközben jótékonysági lehetőséget kínál az örökbefogadni szándékozóknak.

A MyForest egy összekötő platformként működik, hogy összekapcsolja a

–          klímáért aggódó civileket, akik faültetéssel szeretnének hozzájárulni a nagy közös célhoz;

–          vállalkozásokat, akik fák ültetésében akarnak részt venni;

–          földtulajdonosokat, akik azzal járulnak hozzá a projekthez, hogy felajánlják a földjüket, például az erdősítéshez; és

–          vállalkozásokat, akik fákat akarnak ültetni a vásárlóiknak vagy vásárlásukat faültetéshez kötik.

Számos módja van a projekthez való csatlakozásnak:

·         Vállalkozásként a vásárlásokat vagy rendeléseket hozzá lehet kötni egy fa ültetéséhez, vagy csapatépítő rendezvényeket lehet szervezni, hogy legyen egy céges fájuk vagy erdejük, de úgy is dönthet a vállalkozás, hogy pusztán segít az ültetésben és az erdő kezelésében,

·         Magánszemélyként a fák ültetése és fenntartása közvetlenül finanszírozható, így azonnal örökbefogadóvá válik az illető. De bárki csatlakozhat a csapathoz önkéntesként is, hogy részt vegyen az ültetésben és az egyéb tevékenységekben,

·         Földtulajdonosként a földet fel lehet ajánlani erdősítésre (jelenleg csak ingyenes felajánlásokat fogadnak el, de a csapat dolgozik a földbérlés jogi keretein),

·         Diákként fákat lehet ültetni, illetve az osztálynak is lehet saját fája, erdeje és oktatási tevékenységként is segíthetnek a fák ültetésében.

Az örökbefogadók, mint egy webshopban kiválaszthatják hány facsemetét szeretnének vásárolni, majd amint elegendő adomány gyűlik össze egy bizonyos terület teljes erdősítéséhez (általában legalább egy hektár), az alapítvány megkezdi az önkéntesek és adományozók bevonását. Az erdős területet szükség esetén 10 évig is gondozzák, és mint általában, kerítéssel védik. Az adományozókat feltüntetik a MyForest Alapítvány honlapján, és kapnak egy logót is, amit a kommunikációs anyagaikon használhatnak.

Az örökbefogadók közvetlenül vagy közvetett módon fizetnek egy bizonyos ökoszisztéma szolgáltatás megújításáért vagy helyreállításáért, tudást szerezhetnek az erdőkről, jótékonykodhatnak, szorosabb kötődésük lehet az erdőkhöz, különösen azoknak, akik részt vesznek a fák ültetésében. Az örökbefogadók számára szerény árat szabtak (590,- Ft/facsemete), hogy bárki be tudjon kapcsolódni a projektbe, aki szeretne részt venni a folyamatban. Az erdőket nem fogják kivágni vagy tarvágni, ezzel is biztosítva a fenntarthatóságot hosszú távon.

Jó gyakorlat kategóriája

Biodiverzitás

Szükséges erőforrások

A fák ára az alábbiak figyelembevételével lett megállapítva:

·         a földterület bekerülési ára (a földterület vételi/bérleti díja);

·         földmunkák: a föld megtisztítása az elburjánzott bokroktól, mélyszántás;

·         ideiglenes vadháló (a földterület és a facsemeték védelme érdekében);

·         facsemeték költsége, szállítás, telepítés;

·         az alapítványnál mindenki önkéntesként dolgozik, ugyanakkor a hozzájárulásoknak fedezniük kell a szervezet működési költségeit is

Egy fa ültetéséhez szükséges összeg: 590,- Ft (1,6 euró)

Továbbá minden erdőnek van fenntartási költsége az első 10 évre (gallyazás, sorvadó csemeték eltávolítása, gazolás, fák pótlása), ami benne van ebben az árban.

Időtartam (kezdő-/végdátum)

A project 2019-ben kezdődött.

Stratégiai jelentőség (hosszú távú hatás)

Mostanában a MyForest csapat egy szervezeti bővítés közepén van; országos hálózatot építenek, ami a helyi közösségekre támaszkodik. A cél az, hogy minden megyében legyen egy MyForest csapat, akik a helyi földtulajdonosokat keresik meg a helyi önkéntesek segítségével a helyi vállalati és magánszemély támogatók bevonásával. A gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan hozzáállás a faültetésben is kulcsfontosságú, csakúgy, mint a klímaváltozás kezelésében.

Az új Európai Erdőstratégia fő célkitűzései között szerepel a hatékony erdősítés, az erdők megőrzése és helyreállítása az EU-ban, ahogyan az erdők CO2 megkötő és tároló képességének növelése, a bio-gazdaság népszerűsítése és a tüzek hatásának és kiterjedésének csökkentése is a biodiverzitás védelme mellett.

Siker bizonyítéka (elért eredmények)

 

Az erdősítés mértéke, az új erdők száma nő, már a 2021. őszi ültetvények is finanszírozottak.

Kézzelfoghatóság

2019-2020-ban 75.226 fát ültettek, melynek eredményeként 3 új erdő jött létre (összesen 3,55 hektáron), köszönhetően a több mint 1500 egyén, a 150 cég és szervezet hozzájárulásának.

Tartósság

Állandó erdőket alakítanak ki a felajánlott földeken, így az ott lévő fákat nem fogják kivágni. A fák „senki” tulajdona, és a hivatalos kommunikáció szerint ezen erdők egyedüli tulajdonosa a Föld bolygó, az összes élőlényével; ez az üzenet szintén a kezdeményezés átláthatóságát növeli.

Ezeket az erdőket 10 évig kezelik; ezen időtartam leteltével jövője a földtulajdonos kezében van a MyForesttel kötött szerződés értelmében; szerződéses kötelezettségük van a szálaló vágásra. Az ültetett fajok tölgy, vegyes keménylombú és vadgyümölcs fák, ami azt jelenti, hogy élettartamuk 20-100 év között változik.

Láthatóság

Minden egyes támogató neve fel van tüntetve a honlapon, nem csak a kulcsfontosságúaké. A támogatott fák száma mindenki számára látható, a fajtával, illetve az ültetés helyével és idejével együtt.

Az örökbefogadókat bátorítják, hogy vegyenek részt az ültetésben és meglátogathatják bármelyik erdőt a családjukkal, barátaikkal, ott töltve a szabadidejüket, vagy szervezhetnek programokat, stb. A MyForest honlapján és facebook oldalán a követők láthatják az erdőkkel kapcsolatos friss híreket.

Hozzáadott érték

A honlap és az adományok könnyen elérhetőek, a folyamat összességében transzparens, világos előnyökkel bír a természet és az adományozók felé. A helyszínek és a facsemeték számának követhetősége, a lehetőség az ültetési eseményeken való részvételre tovább növeli az elköteleződést.

Hatékonyság

Nagyon könnyű a projekt részesévé válni egy olyan csomag megvásárlásával, ami illik az egyén pénztárcájához vagy a cég költségvetéséhez, ami által az adományozó felelősséget vállalhat a Földért, csökkentheti a karbon lábnyomát.

Minden célcsoport találhat megfelelő megoldást magának ahhoz, hogy kivegye a részét az erdősítésből anélkül, hogy ehhez bármit össze kéne szerveznie. A MyForest személyében egy profi csapat gondoskodik minden részletről.

Innováció

Csak maroknyi projekt és kezdeményezés van az országban az újraerdősítés támogatására, olyan, ami több célcsoportot von be (egyének, vállalkozások, iskolák/tanulók) pedig alig. A lehetőség, hogy erdősítésre fordítsanak ezek a célcsoportok jótékonyságra szánt forrásokat minden bizonnyal egy piaci rés.

Alkalmasság/Hatásosság

A felülről jövő kezdeményezés jellege és a tevékenységek menedzselése hozzájárul a működés koordinált és hatékony voltához a szűkös erőforrások elaprózása nélkül. Az önkéntesek segítenek a fák ültetésében, de a csemeték ára úgy lett meghatározva, hogy fedezze a földbérlés, a csemeték, az ültetés előtti és utáni földmunkák, a zöldmunka és a terület védelmének költségeit.

Externáliák

A MyForest csapat tervei között szerepel, hogy új országokban is megjelenjen a helyi erdők és közösségek bevonásával. Egy MyForest kezdeményezés már el is indult Romániában.
A jövőben is a helyi csoportok által koordinált helyi kezdeményezésekre fog támaszkodni a MyForest, ami miatt spin-off projektnek is tekinthetjük.

Intra-regionális koordináció

Helyi közösségeket szerveznek annak érdekében, hogy új partnereket, földtulajdonosokat és donorokat találjanak, akik szívesen csatlakoznak ehhez az újraerdősítést támogató kezdeményezéshez.

Extra regionális hatás

A MyForest kezdeményezés már elindult Romániában, és más országokban is aktívan keresnek új partnereket.

Egy hasonló projekt bárhol könnyen megvalósítható, mert csak kicsi a forrásigénye, és más országokban is vannak aktív szervezetek, amelyek hajlandóak fellépni a biológiai sokféleség erdősítéssel történő helyreállítása érdekében.

Minőség

A projektben való szerepvállalás előnyei jól kommunikáltak, a teljes működés átlátható, a honlap könnyen elérhető, az örökbefogadás ugyanolyan egyszerű, mint egy webshopban történő vásárlás, és az adományozó neve nyilvánosan elérhető.

Elsajátíthatósági vagy átadhatósági potenciál (1000 karakter)

A MyForest kezdeményezés könnyen alkalmazható más országokban, hiszen érdeklődő résztvevőket, környezettudatos egyéneket könnyű találni. Projekt menedzsment, hatékony megközelítés és átláthatóság, jó kommunikáció azok a kulcsfontosságú elemek, melyekkel foglalkoznia kell azoknak, akik szeretnének magukévá tenni egy ilyen kezdeményezést. A projekt föntről lefelé irányuló természetének köszönhetően akár kormányügynökségek, regionális vagy helyi önkormányzatok is elindíthatnak hasonló projekteket. Számos célcsoport együttes megszólítása szintén hozzájárul a kritikus tömeg eléréséhez, ahol az eredmények számszerű nézőpontból is tisztán láthatóak.

További információ

https://www.myforest.hu

Megszakítás