Írország és Észak-Írország Beporzó Terve

Az új ötéves ütemterv célja a beporzók (méhek, zengőlegyek és más rovarok) védelme, a nagyobb fokú biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások támogatása Írországban és Észak-Írországban.

2015 szeptemberében tették közzé Írország és Észak-Írország Beporzó Tervének első változatát, amely Európában az elsők között foglalkozott a beporzók számának csökkenésével. Írország és Észak-Írország Beporzó Terve egyszerű, tényeken nyugvó intézkedésekkel segíti a beporzókat az élelemhez való hozzájutás, az élőhelyek védelme és a biztonság vonatkozásában, célja pedig, hogy visszafordítsa a populációk csökkenését, mely kulcsfontosságú az agrárszektor működésének fenntarthatósága, a mezőgazdaságra gyakorolt további negatív gazdasági hatások enyhítése és környezetünk állapotának javítása szempontjából is. Írország és Észak-Írország Beporzó Tervéről több információ a korábbi PROGRESS cikkben angolul az alábbi oldalon érhető el: https://www.interregeurope.eu/progress/news/news-article/9314/ireland-s-initiative-to-reverse-pollinator-decline/.

PROGRESS és Írország és Észak-Írország Beporzó Terve

A PROGRESS projekt során a Beporzó Tervet, mint ír Jó Gyakorlatot ismerhettük meg „a természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának meghatározása, azok hasznosításával összefüggő költségek és előnyök/haszonvételi lehetőségek mérésével” kérdéskör vonatkozásában. A 2020 márciusában megrendezett első nemzetközi tematikus szemináriumon Dr. Owen Douglas (Eastern and Midland Regional Assembly) mutatta be a projektpartnerek számára. A PROGRESS projekt során a megismert Jó Gyakorlatokat a projekt partnerei pontozással értékelik, ez alapján Írország és Észak-Írország Beporzó Terve a javasolt kilenc jó gyakorlat közül az első helyre került, és a partnerek komoly érdeklődést mutattak a Terv egyes szempontjainak és beavatkozásainak saját régióikba történő átültetése iránt. Így a terv az első nyilvános nemzetközi rendezvényünk egyik fontos sarokköveként is bemutatásra kerül, Dr. Úna FitzPatrick, a Beporzó Terv koordinátora beszélt a Terv eredményeiről és az eddigi tapasztalatokról.

A PROGRESS projekt hatása

A PROGRESS és az Írország és Észak-Írország Beporzó Terv csapata közötti kapcsolat közvetlen eredményeként egy új intézkedés került be az új Írország és Észak-Írország Beporzó Tervébe, amely a regionális struktúrák bevonását célozza a Terv helyi önkormányzatokkal együttműködésben történő megvalósításának támogatására, valamint a Terv helyi, regionális és nemzeti szintű népszerűsítésére közvetlen Uniós finanszírozású projektekben való részvétel által, mint amilyen az Interreg PROGRESS is. Ez az intézkedés megkönnyíti a biodiverzitással és az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos fő regionális tervezési célkitűzések megvalósítását, amelyek a „Keleti és Midlandi Regionális Fejlesztési és Gazdaságfejlesztési Stratégiában” szerepelnek, amely ír partnerünk (Eastern and Midland Regional Assembly, EMRA) által a PROGRESS projekt segítségével javítani kívánt szakpolitikai eszköz.

Megvalósítás és elkötelezettség

Habár az új Írország és Észak-Írország Beporzó Terve csak most került publikálásra, a megvalósítás már zajlik is! A PROGRESS projekttel kapcsolatos tematikus tapasztalatcsere első szakaszának eredményei mellett (azaz nemzetközi csereprogramok, a Terv a PROGRESS Jó Gyakorlatok kézikönyvének első kiadásában és az Interreg Europe Policy Learning Platformon történő megjelenése) a PROGRESS kommunikációs csapata (CREAF, Barcelona) – az EMRA-val együttműködve – rövid videót készít az Írország és Észak-Írország Beporzó Terve bemutatására, amely kifejezetten az európai szakmai közönséget célozza meg. Ezenkívül több PROGRESS partner is dolgozik az Írország és Észak-Írország Beporzó Tervén alapuló mintaprojektekre vonatkozó javaslatán. Az EIP-AGRI által finanszírozott „Protecting Farmland Pollinators” projekt – amely összhangban áll az Írország és Észak-Írország Beporzó Terve termőföld beporzóinak 2017-ben közzétett irányelveivel – jó gyakorlatként mutatták be a PROGRESS partnereinek a 2021. március 22-én, hétfőn megtartott online szemináriumon, amely az „az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal összefüggő innovatív pénzügyi és marketing mechanizmusokat” tárta fel. Ezekből a példákból jól látszik, hogy Írország elkötelezett a beporzó rovarok védelme mellett és további beavatkozással kívánja élőhelyeiket megóvni, a populációk létszámát növelni.

  • Az új Írország és Észak-Írország Beporzó Terv eléréséhez és további információkért kattintson ide (https://pollinators.ie/).

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megszakítás