Interregionális tapasztalatcsere a PROGRESS projektben

Az Interreg Europe program által finanszírozott PROGRESS projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatások és a bioszféra menedzsmentjére vonatkozó szakpolitikák javítása a biodiverzitás megőrzése és növelése, a különböző emberi tevékenységek által előidézett természetpusztítás megfékezése, a klímaváltozás hatásainak mérséklése tekintetében végzett nemzetközi tapasztalatcsere és a KEHOP IH munkájának segítése által. A tudásmegosztás a projekt egyik fő tevékenysége, mely abban segíti a projektpartnereket és az érdekelteket, hogy új nézőpontokat sajátítsanak el, Jó Gyakorlatokat ismerjenek meg az ökoszisztéma-szolgáltatások szakértőitől. A második International Training Workshopra 2021. január 21-én került sor azzal a céllal, hogy támogassa az ökoszisztémát érintő problémák horizontális integrációját az ágazati szakpolitikában és döntéshozatalban. Ez a projekt kulcsfontosságú része – annál is inkább, mert az új perspektívák, döntéshozatalban szerzett tapasztalatok segíthetik a partnerrégiókat a saját szakpolitikáik javításában.

Három téma került terítékre a találkozón: az érdekelt felek bevonása, a döntéshozók tájékoztatása és végül az erdők helyreállítása érdekében. Ezek a környezettel kapcsolatos politikák megalkotásának és végrehajtásának lépcsőfokaiként is értelmezhetők. Az első témacsoportban a partnerek hasznos gyakorlatokat mutattak be, melyeket meg is vitattak a résztvevőkkel az érintett csoportok és szervezetek igényeinek azonosítására és összegyűjtésére, valamint arra, hogy miként lehet bevonni őket a lakossággal együtt szakmai döntések meghozatalába. Fontos szempont e tekintetben a nyitottság minden vélemény iránt, a célcsoportok, szakmai szervezetek álláspontjának megismerése. Az érintett személyeket és civil csoportokat rendkívül könnyű elidegeníteni, ha aktivitásukat figyelmen kívül hagyják, ezért a döntéshozatali folyamatnak átláthatónak kell lenni, és fel kell készülni ezen javaslatok fogadására és integrációjára.

A második tématerület a döntéshozók tájékoztatása. Ahhoz, hogy hasznosítani tudjanak minden lényeges szakmai információt, ezeket a nyers adatokból földrajzi információs rendszerek (GIS), mutatók segítségével plasztikusan és közérthetően kell bemutatni. A könnyen érthető és cselekvésre ösztönző információk megkönnyítik a döntéshozók helyzetét, amint azt a SITXELL-ről szóló első videónk is mutatja: 

Végül Jó Gyakorlatok révén olyan technológiák és módszerek kerültek bemutatásra, melyek segítségével megőrizhető és helyreállítható az erdők eredeti, vagy legalábbis eredetihez hasonló állapota. Az érdekeltek bevonásán és a döntéshozók tájékoztatásán túl a környezeti politikákat a valóságban is alkalmazni kell. Három gyakorlati példát osztottak meg: kettőt Magyarországról és egyet Romániából. Részletes bemutatásra került az erdők és a degradált élőhelyek megőrzésének és/vagy helyreállításának módja távérzékelési adatok felhasználásával, vagy invazív fajok visszaszorításával. A különböző kihívások egyedi módszereket és megoldásokat igényelnek, mely tekintetben a régiók közötti tapasztalatcsere segíthet megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások megóvásának új eszközeit.

A konferencia célja a projektben résztvevő régiók tapasztalatainak megosztása és ismereteinek elmélyítése, illetve a szakértők támogatása volt. „A földhasználatból származó ökoszisztéma-szolgáltatások költségeinek és hasznának mérése” után ez volt a második témakörünk, és folytatjuk a tapasztalatcserét az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos politikák fejlesztése érdekében.

További információért kérjük, keresse fel a https://www.interregeurope.eu/progress/ honlapot.

Megszakítás