MEGHÍVÓ – Ökoszisztéma-szolgáltatások megjelenése a szakpolitikákban, a döntéshozatalban és a gyakorlatban

  • A PROGRESS Interreg Europe projekt második nemzetközi rendezvénye az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatására 2021. január 11-én
 
  • Az ökoszisztéma-szolgáltatások olyan, a természet által nyújtott javak és szolgáltatások, melyek hozzájárulnak az emberi jólét kiteljesedéséhez. Ezek körének meghatározása, értékelése és megóvása kulcsfontosságú Európa országai számára.
 
  • A workshop 2021. Január 11-én kerül megrendezésre a spanyol CREAF (Ecological and Forestry Applications Research Centre) szervezésében.

 

Az elsősorban a természetvédelmi szakma számára szervezett eseményen való részvétel díjmentes, hiszen a célunk a PROGRESS projektben összegyűjtött tapasztalatok megosztása. Fő témánk az ökoszisztéma-szolgáltatások horizontális szempontként történő beépítése a makroszintű stratégiáktól  egészen a helyi szintű beavatkozásokig. Az esemény az elmúlt 6 hónap tapasztalatait foglalja össze, mely időszak alatt a szakma bevonásával számos Jó Gyakorlatot azonosított a projekt nemzetközi partnersége. Tolna megye számára is kiemelt jelentőséggel bír ez a feladat, hiszen ahogy Fehérvári Tamás, a Megyei Közgyűlés elnöke a PROGRESS első magyarországi stakeholder találkozóján hangsúlyozta: “a megye elsődleges feladata, hogy a környezetet megóvja, hiszen ez a jövő záloga”.

A második nemzetközi workshop tematikája három fő fókuszpont köré csoportosul, melyek egyúttal az ökoszisztéma-szolgáltatás, mint vezérelv szakpolitikai szinten és helyi projektekben történő megjelenését is szemléltetik, így az esemény programja együttműködés – helyzetfeltárás – beavatkozás lépcsőit járja végig. A rendezvény programja és a regisztráció már elérhető az esemény weboldalán. Az elhangzott előadások tartalmáról a későbbiekben további részletes információk lesznek elérhetők egy tematikus kiadvány keretében, melyet PROGRESS honlapunkon teszünk közzé.

A PROGRESS  Interreg Europe projektről

A PROGRESS projekt az Interreg Europe Program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország támogatásával. A 2019-2023 között, 6 régió partnerségében végrehajtott projekt költségvetése 1,4 millió €, célja meghatározott nemzeti és regionális szakpolitikai eszközök támogatása az ökoszisztéma-szolgáltatások és a természetvédelem vonatkozásában. A PROGRESS munkamódszere a nemzetközi tapasztalatcserén és az érintett szakmai szervezetek bevonásán és folyamatos tájékoztatásán alapul, a projekt fókuszában négy fő témacsoport áll:

– a természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának feltérképezése, azok (elsősorban a tájhasználattal összefüggő) költségeinek és előnyeinek mérésével;

– az ökoszisztéma védelmének horizontális elvként történő beépítése a szakpolitikákba (a TMFÜ által vállalt indikátor elsősorban ehhez kapcsolódik);

– az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartási költségeinek megosztására vonatkozó lehetőségek feltérképezése (externális költségek internalizálása);

– gazdasági és környezeti szempontból is fenntartható ökoszisztéma-menedzsment rendszerek kialakítása, a meglevő gyakorlatok fejlesztése.

PROGRESS Nemzetközi Tréning: ökoszisztéma-szolgáltatások horizontális elvként történő beépítése a makroszintű stratégiáktól  egészen a helyi szintű beavatkozásokig – hétfő, 2021.01.11 10:00 – 13:10 
Regisztráció: https://www.eventbrite.es/e/entradas-integrating-ecosystem-concerns-into-policy-decision-making-progress-132424121111

Megszakítás