A FRiDGE projekt fókuszában az élelmiszeripari KKV-k versenyképessége áll. A projekt során feltárt kihívásokon túl idén a vírushelyzet további akadályokat gördített az élelmiszeripar szereplői elé.

Ábra 1. Az élelmiszeripar főbb problémai a FRiDGE projekt eredményei alapján

A FRiDGE partnerei által elkészített összehasonlító elemzések eredményei (1. ábra) alapján az is kiderül, hogy minden partnerrégióban fontos szerepet tölt be az élelmiszer-feldolgozás és a mezőgazdaság regionális és nemzetgazdasági szinten egyaránt. Mint ahogy egész Európában, az élelmiszeripari cégek jelentős hányadát adják a mikro- és kisvállalkozások, melyek termékei főleg a helyi, a regionális és kevés kivételtől eltekintve legfeljebb a hazai piacokat szolgálják ki és nagy szükségük van támogatásra a növekedéshez és a piacra jutáshoz.  A partnerrégiók élelmiszeripari KKV-i körében az export kismértékű, inkább specializált termékcsoportok esetében jellemző.

Az év első partnertalálkozójára Gentben került sor 2020. február 18. és 20. között. A találkozó során a partnerek és az eseményen részt vevő élelmiszeripari vállalkozók olyan témákat dolgoztak fel, mint az együttműködés lehetőségei tudásközpontokkal, az európai földrajzi árujelzők fontossága, a piacra jutás lehetőségeinek javítása, az új piacok elérése és az innováció szerepe az élelmiszeriparban. Ezen kívül kutatóközpontokba és helyi élelmiszeripari KKV-khoz is ellátogatott a delegáció mélyebb betekintést nyerni a belga élelmiszeripari szektor működésébe.

Ábra 2. A partnerek a Gent meletti van Damme szeszfőzdében.

A harmadik, őszi partnertalálkozó a vírushelyzetre való tekintettel online került megrendezésre Németország helyett. November 18-án a találkozón a partnerek bemutatták Jó Gyakorlataikat a helyi termékek piacra jutásával kapcsolatban. Nem lehetett kihagyni a COVID-19 élelmiszeriparra gyakorolt negatív hatásainak megvitatását a napirendből és a kihívásra adott válaszokat, lehetséges megoldásokat sem.

A partnerek rengeteget tanulhattak a tanulmány eredményeiből és a workshop során bemutatott bevált gyakorlatok számos ötlettel szolgáltak a tekintetben, hogy miként lehet jobb helyi kezdeményezésekkel előmozdítani a piacra jutási lehetőségeket a partner régiókban is.

A FRiDGE partnerrégióiban végzett felmérés konzisztens eredményeket mutat a mikro- és kisvállalkozások körében Európa-szerte. 120 vállalatot kértek fel arra, hogy azonosítsák a piaci innovációval és a termelékenységgel kapcsolatos legfontosabb kihívásokat, és ezzel segítsék a partnerséget abban, hogy jobban megismerjék az interregionális tudásmegosztással összefüggő igényeket. Prof. Dr. Hans de Steur a Genti Egyetemről számolt be a kutatás során feltárt mozgatórugókról és akadályokról, ezek nagyon fontos támpontot adnak a cselekvési terveinkben javasolt beavatkozási pontok meghatározásához. A finanszírozási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése és piacra jutás támogatása tűnik a KKV-k két legjelentősebb fókuszpontjának.

Reméljük, hogy a 2021-es év több személyes tapasztalatszerzési lehetőséget kínál majd a partnerségnek, így például a partnertalálkozók lebonyolításában és a helyi kezdeményezések és sikertörténetek megismerésében is.

A FRiDGE projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megszakítás