A PROGRESS projekt az elmúlt évben – sok más együttműködéshez hasonlóan – az online térbe vonult vissza a járvány okozta megszorítások miatt, így a partnertalálkozók és az International Training Workshop is csak az interneten keresztül valósultak meg. Ez egyben előnyös is volt, hiszen ilyen formán minden érdeklődő figyelemmel kísérhette a projekt előrehaladását és csatlakozhatott hozzánk a rendezvényeken fizikai kötöttségek nélkül.

Szerencsére a pandémia nem akadályozta meg a partnerséget abban sem, hogy összegyűjtse és bemutassa saját régióinak jó gyakorlatait partnereink és a szektorban működő szervezetek számára.

Az első évben az első 2 projekttémán dolgoztunk:

  1. Hogyan lehet elősegíteni az ökoszisztéma-szolgáltatások kapcsán történő haszonvételhez, a tájhasználathoz kapcsolódó költségek és hasznok mérését, és
  2. Hogyan lehet az ökoszisztéma-menedzsment kihívásait az ágazati, regionális és nemzeti tervezésbe integrálni, valamint a szakpolitikai dokumentumok kidolgozásában és végrehajtásában érvényesíteni.

Ez utóbbi témát végül a rendelkezésre álló kompetenciák és jó gyakorlatok részletesebb és jobb bemutathatósága, összehasonlíthatósága kapcsán az erdőgazdálkodás viszonylatában dolgoztuk fel úgy, hogy a partnerség elsősorban az erdőmenedzsment tekintetében vonultatott fel olyan gyakorlatokat, melyek a térképezéstől a civil szervezetek bevonásán keresztül egészen a konkrét akciókig több témát is lefedtek.

A projekt módszertanát követve az első témakörben – az ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése, mérése – már megtartottuk online is elérhető kurzusunkat, valamint elérhetőek az ott elhangzott előadások és a partnerek által bemutatott jó gyakorlatokat összefoglaló kézikönyv is. Ez a kiadvány olyan jól használható példákat mutat be, mint például a beporzó rovarok védelmére szolgáló tájékoztató projekt, egyes területek ökoszisztéma-szolgáltatásainak feltérképezésére irányuló módszerek és eredmények, vagy a városi talajvédelem.

Második képzésünket 2021. január 11-én rendezzük meg (szintén online) melyre már kiválasztottuk, melyik jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra. A rendezvényről bővebben később a projekt weboldalán nyújtunk tájékoztatást.

A projekt csapat jelenleg a jó gyakorlatokról szóló első videókon dolgozik, és folyamatosan bővítjük kommunikációs tevékenységünket is azzal a céllal, hogy terjesszük az ökoszisztéma-szolgáltatásokra és az egészségre gyakorolt politikai és társadalmi hatásokat. 

A PROGRESS projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megszakítás