TMFÜ 2020: a DanuP-2-Gas DTP projekt

 

A DanuP-2-Gas célja új alternatívák feltérképezése a megújuló energiaforrásokból származó elektromos áram tárolására: a biogáz földgázzal megegyező minőségre történő megtisztítása, és betáplálása a földgázhálózatba komoly potenciállal bír a Duna Régió tekintetében, mely lehetőség jobb kihasználására jött létre a DanuP-2-Gas projekt.

A koronavírus okozta nehézségek miatt a tervezett személyes projektindító találkozóra nem kerülhetett sor, a projekt megkezdését szimbolizáló Kick-Off meeting így online valósult meg, mégpedig 2020. szeptember 30.-án.

Az online találkozó keretein belül a vezető partner, a Technologiezentrum Energie (Technische Hochschule Landshut) képviseletében Tim Bieringer bemutatta a projekt célrendszerét és az egyes kiemelten fontos feladatokat. A bevezetést követően a résztvevő tizenhárom partner mindegyike bemutatta a saját szervezetét, illetve a projektben vállalt feladatait.

A projekt négy fő munkacsomagra tagolható: az 1. munkacsomag vezetője a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség koordinálja a Danube Energy Platform előkészítésének munkálatait. Ez a honlap tartalmazni fogja a projekt összes releváns, publikus eredményét, illetve egy webtérképet, melyen a biogáz szektor főbb szereplői, az egyes fontos infrastruktúraelemek és sok már hasznos információ fognak szerepelni.

A további munkacsomagokról a későbbiekben részletesebben is beszámolunk, azonban ezekben is lázasan folyik már a közös munka, melyek kapcsán már több online megbeszélést folytattunk. A projekt következő mérföldkövei kapcsán mindenképp számítunk a biogáz-szektorban működő szakmai szervezetek véleményére és javaslataira, így érdemes lesz figyelni akár a TMFÜ, akár a projekt honlapját (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas)!

A DanuP-2-Gas projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megszakítás