Az orvostechnológiai Medtech4 Europe projekt eddigi eredményei

 

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. partnerként vesz a Medtech4 Europe Interreg Europe nemzetközi együttműködési projektben. A projekt célja, hogy az Európában kulcsfontosságú ágazatnak számító orvostechnológiákkal összefüggésben megoldásokat kínáljon a egészségügyi költségek csökkentésére az egyre inkább elöregedő népesség igényeivel összhangban. A projekt első, tapasztalatcserével foglalkozó fázisa 2018. június 1-jén kezdődött és 2022. november 30-án ér véget. Első két és fél éves (2018. június 1. – 2020. november 30.) időszakának középpontjában a kölcsönös tanulás és a tapasztalatcsere áll. A szakpolitika befolyásolására koncentráló 2. szakasz kétéves és 2020. december 1. és 2022. november 30. között tart.

 

Az 1. szakaszban a nemzetközi együttműködési projekt a következő eredményeket hozta:

 • A medtech szektor jelenlegi helyzetéről szóló elemzés összeállítása a projekt partner régióiban (8 régió – 8 elemzés).
 • Az egyes regionális elemzések alapján elkészült a közös analízis (1 konszolidált elemzés).
 • Ezeket követően a regionális politikák önértékelése, a regionális innovációs ökoszisztémák benchmarkingja, a kiválósági területek feltérképezése következett.
 • A fenti három tevékenység releváns megállapításait megfigyeltük, és azokat tovább tanulmányoztuk tanulmányutak és interregionális workshopok formájában (4 tanulmányi látogatás, 4 workshop).
 • A projekt partnerei a helyi akció terveket (angolul: Action Plan) 2020. november 30-ig dolgozták ki (mindösszesen 8 akciótervet). Az akciótervek megvalósítása a releváns regionális / nemzeti orvostechnikai fókuszú operatív programok és politikák befolyásolása céljából 2020. december 1. és 2022. november 30. között várható minden partner régióban. Az egyes akciótervek legfontosabb közös területei a következők:
 • a belső együttműködés és a tudásbővítés fejlesztése,
 • célzott támogatás növelése a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k)és az induló vállalkozások számára, ideértve a vállalkozókat is,
 • nemzetközi együttműködés kezdeményezése, a kutatási és oktatási hálózatok nyitottsága, piackutatás, partnerségek,
 • az orvostechnikai KKV-k és a klinikai világ jobb együttműködésének megkönnyítése, ebben kiemelt szerepet biztosítva (ahol az releváns) a kórházakat fenntartó régiók számára.

A projekt 1. fázisa magában foglalja egy brosúra kidolgozását is, amelyet a fent bemutatott tartalommal összhangban készítettünk el. A brosúra lefedi az Európai Unió orvostechnika ágazatának bemutatását, a projekt és annak nemzetközi partnersége általános áttekintését, valamint szakpolitikai ajánlásokat is tartalmaz.

 

A legfontosabb szakpolitikai ajánlások a következők:

 • A Medtech4 Europe projekt európai régióinak mindegyike hatékony innovációs ökoszisztémával rendelkezik.
 • A szektor európai szereplői közötti kapcsolat/folyamatos tanulás létfontosságú, és támogatásra szorul.
 • Az orvostechnika innovációja (ahogyan az egészségügyi technológiákban ugyanezt a jelenséget érzékelik) soha nem látott ütemben fejlődik a COVID-19 járvány hatására. Ez hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az európai orvostechnikai ágazatnak nyitottnak kell lennie a váratlan igényekre és megoldásokra is.

A Medtech4 Europe következő legfontosabb eseménye a 2020.november 17-én megrendezésre kerülő, az 1. fázist záró disszeminációs rendezvény lesz.

 

A Medtech4 Europe projekt az Interreg Európa Programon belül az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósul meg.

Megszakítás