DanuP-2-Gas

A Duna Transznacionális Együttműködési Programról (DTP) röviden

A DTP célja a társadalmi-gazdasági és területi kohézió erősítése a Duna Régió területén. Ez a régió különös jelentőséggel bír Magyarország számára, hiszen a soros magyar EU-elnökség egyik kiemelkedő eredményeként 2011-ben jött létre a kilenc EU-tagállamot és öt Unión kívüli tagállamot összefogó, 4 pillérre épülő Duna Régió Stratégia. A Stratégia megvalósításának egyik fő eszköze a DTP, mely nemzetközi együttműködés keretében segíti elő szakmai projektek megvalósulását, az érintett országok közti tapasztalatcserét, kapcsolatépítést, és a kölcsönös párbeszéd kialakulását.

A DanuP-2-Gas projekt célkitűzései és várható eredményei

A Duna Régió megújuló energiaforrásokban gazdag térség, ennek kihasználására pedig jelentős beépített energiatermelő kapacitásokkal rendelkezik. Ezek hatékonysága– megfelelő energiatárolási megoldások hiányában – mégis meglehetősen alacsony. A Régió országai emellett primerenergia-szükségleteik kielégítésére főként Oroszországból importálnak energiahordozókat. Az energiafüggőség és az üvegházgáz-kibocsátás csökkentése érdekében a DanuP-2-Gas projekt az alternatív energiaforrások hatékonyabb alkalmazását, a biomassza és egyes hulladékok felhasználását támogatja a biogáz-termelésben és hozzájárul az energiapiacra történő eredményesebb integrációjukhoz.

A projekt fő célja olyan stratégiák kialakítása, amelyek elősegítik az energiaforrások diverzifikációját és megerősítik a megújuló energiaforrások hasznosulását Duna Régióban. Elősegíti továbbá a transznacionális kooperációt a projekt szempontjából meghatározó partnerekkel

  1. Energiaszektor
  2. K+F intézmények
  3. Közszféra
  4. Piaci szereplők

A projekt ötlete 2018. júliusában fogalmazódott meg egy szintén DTP-ben megvalósuló előzményprojekt, az Energy Barge (https://www.energy-barge.eu/) koncepciója alapján. A cél az Energy Platform platform bővítése, ahol minden eddig összegyűjtött információ és adat könnyen hozzáférhetővé válik a biogáz-előállítás kapcsán érdekelt felek számára. A projekt a biogáz-előállítás és hasznosítás több aspektusát is megvizsgálja, hogy mindezeket a célokat elérje. Az első a biogáz előállítása, ugyanis ehhez a folyamathoz jelentős mennyiségű hidrogénre van szükség, melyet a megújuló energiaforrásokból (elsősorban nap és szél) származó, egyébként nem hasznosuló elektromos áram felhasználásával lehet legolcsóbban előállítani. A két szektor összekapcsolása szinergikus: a megújuló energiaforrások tárolására a biogáz-előlállításán keresztül van mód. A második fő motívum az így megtermelt biogáz betáplálása a földgáz-hálózatba. A földgáz tárolása technológiai oldalról lényegesen egyszerűbb, mint az elektromos áramé, nem utolsósorban pedig már rendelkezésre állnak tárolókapacitások, így a projekt harmadik fő pillére az elektromos áram és a földgáz hálózatainak összekapcsolása, illetve az ehhez szükséges technológiai, jogi, támogatási keretrendszer vizsgálata.

A projekt így elősegíti a diverzifikációt az energiatárolásban, az együttműködés pedig a szereplők közti információ/tudásáramlást erősíti, segítséget nyújt piaci szereplők és a közszféra számára jövőbeli projektek fejlesztésében is, mind helyi, mind transznacionális szinten. Ezek együttesen hozzájárulnak a meglévő energiaforrások hatékonyabb felhasználásához, a régió energiafüggetlenségének növeléséhez, illetve a projekt elősegíti a munkahelyteremtést is azokban a térségekben ahol biogáz termelés és tárolás történik.

A DanuP-2-Gas projekt mérföldkövei  

A projekt számos tevékenységgel támogatja a Power-to-Gas (P2G) technológiák alkalmazását és elterjedését:

  • összegyűjti és feldolgozza a Duna Régióban rendelkezésre álló alkalmas infrastruktúraelemeket és adatokat a felhasználható biomasszáról annak érdekében, hogy összeállhasson egy megvalósítási terv olyan csomópontok létrehozására, amelyek összekapcsolják az elektromos és gáz szektort;
  • Feltérképezi és értékeli a Duna Régió országainak jogi és szakpolitikai szabályozási rendszerét, mind a gáz, mind az elektromos hálózatok tekintetében a szektorok jobb párosítása érdekében, Illetve olyan transznacionális stratégiákat dolgoz ki, melyek felvázolják a szektorok csomópontos kapcsolódási lehetőségeit, különös tekintettel a jövőbeli hálózatos infrastruktúra fejlesztésekre;
  • a projekt mintegy összegző lépcsőként a biogáz-projektek jelenlegi finanszírozási lehetőségeit gyűjti csokorba, illetve a korábbi projekteredményekre, és az érintett szereplők (vállalatok, közszféra, civil szervezetek) bevonására építve a javaslatot tesz jövőbeli finanszírozási konstrukciók és konkrét projektötletek kidolgozására. Ennek célja a projekt ideje alatt kialakított kapcsolatok megerősítése és a partnerek közti együttműködés hosszú távú segítése, jövőbeni beruházások finanszírozása és a feltérképezett jó gyakorlatok alkalmazása elkövetkező projektekben.

A projekteredmények elérhetőek a projekt weboldalán () és a Danube Energy Platform honlapján, illetve legújabb híreinkről a DanuP-2-Gas Facebook oldalán is értesülhet:

A projekt időtartama: 2020.07.-2022.12.

A projekt összköltsége: 2 553 726 EUR

A TMFÜ költségvetése: 126 947 EUR

 

Vezető partner: Technology Centre Energy – University of Applied Sciences Landshut (Németország)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Megszakítás