Jó gyakorlat általános információ

Gyakorlat címe

Dublin Mountains Makeover (DMM)

Jó gyakorlatért felelős szervezet

A Coillte (azaz „erdők” ír nyelven) az ír állam tulajdonában lévő kereskedelmi erdészeti vállalkozás, amely Írország földjeinek 7% -át kezeli. A Dublin Mountains Makeover, Coillte Nature kezdeményezése, a Coillte nonprofit ága, amely Írország egész területén a természet helyreállításának, regenerálódásának és rehabilitációjának szenteli tevékenységét. A Coillte-erdők nyilvánosak, évente 18 millió látogatóval rendelkeznek. A Coillte-birtok 20% -át jelenleg a biológiai sokféleség jegyében kezelik (a vadon élő fajok és élőhelyek védelme céljából foglalkoznak vele).

Leírás

Gyakorlat rövid összefoglalója

A Dublin Mountains Makeover (DMM) egy több generációs erdőgazdálkodási modell bevezetését foglalja magában, több mint 900 hektárnyi erdterületen, Dublin város déli szélén. A gyakorlatot a Dublin-hegységben található kilenc Coillte erdőben alkalmazzák. A DMM áttérést jelent a hagyományos fakitermelési és újratelepítési ciklusra, a zöld lombkorona állandó fenntartására. Azokon a területeken, ahol a CCF technika nem megfelelő, a nem őshonos Sitka lucfenyő és dombfenyőket eltávolítják és újratelepítik olyan őshonos fajokkal, mint a fenyő, a nyír, a berkenye, a tölgy, a magyal és a fűzfa, hogy élőhelyet biztosítsanak a természet számára. Ennek a modellnek az alkalmazása javítja a biológiai sokszínűséget, fokozza a rekreációs vonzerőt, és mint ilyen, horizontálisan integrálja az ökoszisztéma-szolgáltatás szempontjait egy kereskedelmi vállalkozás erdőgazdálkodási gyakorlatába. Az elmúlt tíz évben a „Dublin Mountains Partnership” – amelyet a Coillte és az érdekelt felek közötti partnerség – irányít, annak érdekében dolgozik, hogy javítsa a rekreációs létesítményeket a Dublin-hegységben. A Dublin Mountains átalakítása ebből a partnerségből fakadó kezdeményezés, amelynek középpontjában a természet és az emberek erdészeti erőforrásainak javítása áll.

Jó gyakorlat kategóriája

Engedélyező környezet

Szükséges erőforrások

A Coillte Group 2019-es forgalma 327,4 millió euró, működéséből adódó bevétele 63,3 millió euró volt. A DMM a Coillte Nature, a Coillte nonprofit ágának projektje, amelyet 2019 júniusában indítottak el. 2019 októberében egy négyfős (belső és külső szakértők) csapatot neveztek ki a Coillte Nature vezetésére. Egy Igazgatót, egy a környezeti kommunikáció és partnerségért felelős szakembert, egy ökológust és egy erdészeti szakértőt (hivatásos erdész). 2020 januárjában négy kulcsfontosságú projekt vette kezdetét köztük a DMM-is. A Coillte folytatni kívánja a Coillte Nature sikeres nonprofit üzletággá történő növekedését, és számos külső finanszírozási forrást vizsgál, hogy segítse a tevékenység rövid távú növelését (lásd: www.coillte.ie/introducing-the-nature-trust/example).

Időtartam (kezdő-/végdátum)

2020 január – hosszú táv (esetleg évtizedek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai jelentőség (hosszú távú hatás)

Az Európai Zöld Megállapodás célja, hogy az EU-t a jólét csökkentése nélkül átalakítsa magasról alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasággá, miközben javítja az emberek életminőségét és környezetét. A Zöld Megállapodás keretében felismerték, hogy az éghajlatváltozás következtében az erdei ökoszisztémák egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. Megállapították, hogy az EU erdős területének mind minőségi, mind mennyiségi szempontból javulnia kell ahhoz, hogy az EU elérje az éghajlat-semlegességet és az egészséges környezeti egyensúlyt. Az EU Bizottságának új erdészeti stratégiát kell elkészítenie, amely lefedi az erdő teljes ciklusát, és elősegíti az erdők által nyújtott számos szolgáltatást, tiszteletben tartva a biológiai sokféleség számára kedvező ökológiai elveket. Ezenkívül a Zöld Megállapodás kimondja, hogy a közös agrárpolitika szerinti nemzeti stratégiai terveknek ösztönözniük kell az erdőgazdálkodókat az erdők fenntartható megőrzésére, termesztésére és kezelésére. Írországban ez a KAP 2020 utáni stratégiai terve, amelyet jelenleg a Mezőgazdasági, Élelmezési és Tengerügyi Minisztérium készít.

Az EU stratégiai környezeti vizsgálatáról (SEA) szóló irányelv (2001/42/EU) átfogó stratégiai perspektívából közelíti meg a környezeti problémákat, szükségessé téve az ágazati, regionális vagy országos terveket a környezeti hatások szélesebb körű figyelembevételével. Ez magában foglalja az erdészeti ágazat fenntartható fejlődésének figyelembevételét.

Az egész Európára kiterjedő Eurobarometer felmérés (2019) szerint az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése az egyik legfontosabb kérdés az európai polgárok számára. Európa fiataljai egyáltalán nem szeretnék az erdők kivágását. Mint ilyen, az etikai és szimbolikus dimenzió egyértelműen ugyanolyan fontos, mint a gazdasági szempont.

A közpolitika és a közvélemény Európa-szerte egyértelműen felismeri a fenntartható erdőgazdálkodás (SFM) gyakorlataival járó lehetséges környezeti és társadalmi-kulturális előnyöket. Írországban az erdőgazdálkodási politika javul ebben a tekintetben, több követelményt támaszt az ültetés típusával és helyével kapcsolatban, beleértve azt, hogy az ültetett terület 15% -ának őshonos széles levelű fajokat kell tartalmaznia. Az olyan kezdeményezések, mint a DMM, bizonyítják, hogy a kereskedelmi szektor kezdi felismerni és alkalmazkodni az új ismeretekhez és új értékekhez.

Coillte jelenleg az írországi nemzeti erdőgazdálkodás 54% -ával rendelkezik, az erdőgazdálkodás az állam teljes területének 11% -át (770 000 ha) teszi ki. Az országos erdőbirtok nagy arányban (68%) kereskedelmi ültetvényt tartalmaz, amelynek nagy részét (85%) egykorú, nem őshonos tűlevelű fajok alkotják, amelyek 51% -a gyorsan növekvő Sitka lucfenyő (Picea Sitchensis), amelynek biológiai sokfélesége alacsony. A DMM stratégiai célja a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és a rekreáció javítása a városi erdők megújításával. A DMM középpontjában álló, több generációs erdőgazdálkodási modellre való folyamatos áttérés lassú és körültekintő folyamat, amelyet úgy hajtanak végre, hogy minimalizálja a helyi lakosok és a látogatók számára okozott zavart, ugyanakkor rögzíti a természet és a rekreáció előnyeit, amelyeket a következő generációk is élvezhetnek.

Siker bizonyítéka (elért eredmények)

 

A DMM egyik legfontosabb szempontja, hogy a projekt tevékenységeit folyamatosan dokumentálják weboldalukon:

https://www.coillte.ie/coillte-nature/ourprojects/dublinmountainsmakeover/.

Ez a weboldal híreket, blogokat és videókat is tartalmaz. Ez a megközelítés lehetővé teszi az érdekeltek számára, hogy nyomon kövessék a közelgő és befejezett projektintézkedéseket, miközben tájékoztatást kapnak az alkalmazott SFM-módszerekről és az azonosított kihívásokról. A weboldal segít a mérhető eredmények rögzítésében, miközben bevonja az érdekelt feleket, ezáltal hozzájárulva a DMM hosszú távú sikeréhez.

Kézzelfoghatóság

A DMM kézzelfogható eredményeit gondosan dokumentálják, miközben a megvalósítás folytatódik. Például a 2020-ban elvégzendő munkákat három szakaszra osztották, amelyek mindegyikét részletesen leírják a folyamat, a hely és a kiterjedés szempontjából. Ezeknek a szakaszoknak a megvalósítását dokumentálták a projekt weboldalán, lehetővé téve az eredmények pontos mérését. Például az 1. fázist úgy írták le, hogy Ballyedmonduff-ban 14 hektáron „Folyamatos erdőgazdálkodást” (CCF) és 6 hektáron „Eltávolítás és újratelepítést őshonos és nem őshonos fajok keverékével” (R&R-keverék) telepítettek, és 3 hektáron „Eltávolítás és újratelepítés” (R&R) történt Ticknock-ban. A projekt weboldalán található hírek a következőképpen dokumentálták ennek a szakasznak az előrehaladását:

• 2020.06.26. – Ballyedmonduff CCF – https://www.coillte.ie/work-begins-on-the-dublin-mountains-makeover/

• 2020.10.10 – Ticknock R&R – https://www.coillte.ie/visitng-ticknock-look-out-for-our-first-rr-site-as-part-of-the-dublin-mountains-makeover/

• 2020.08.14 – Ballyedmonduff R & R-mix – https://www.coillte.ie/the-dublin-mountains-makeover-continues-in-ballyedmonduff/

Ezenkívül az élőhelyek és az erdőtípusok között 2021-től hosszú távú biológiai sokféleség-ellenőrzési parcellákat telepítenek az időbeli változások nyomon követésére.

Tartósság

A dublini hegyekben Coillte birtokolja és kezeli az erdős terület mintegy 50% -át. A fennmaradó terület magán erdőtulajdonosok tulajdonában és kezelésében van. Amikor a Coillte erdőket először az 1940-es évek eleje és az 1960-as évek vége között telepítették, korlátozott környezeti kritériumokat alkalmazva. Így ezeket a területeket korlátozott biológiai sokféleséggel rendelkezőnek tekintették, és a fák ültetésének fő célja a faanyag biztosítása volt. Ekkor Dublin sokkal kisebb város volt még, a Dublin-hegységtől távolabb esett, és senki sem gondolt sokat az erdei szabadtéri rekreációs tevékenységekre.

Ezeknek a helyeknek a biológiai sokféleséggel kapcsolatos értékének egyre növekvő elismertsége – a támogatási struktúrák változásain túl – ösztönözte a telepített területek egy részének pihentetését a biodiverzitás vagy a nyílt tér és az őshonos széles levelű fák telepítése felé. Bevezették a vízi utak védelmére vonatkozó szabályozásokat, a differenciálhígítási technikákat és a magasabb biológiai sokféleséget képviselő fajok számára külön támogatási kategóriákat. Konkrét kezdeményezések közé tartozik a fakivágási és újratelepítési politika (2017) és az Erdészeti Szolgálat Native Woodland Scheme (2015) programja.

A DMM révén a Coillte erdőterületeket jelölt ki annak érdekében, hogy a biológiai sokféleség számára alkalmas területen végezhessenek munkát az erdőgazdálkodás támogatásával, vállalati ellentételezéssel a Natural Capital Partners és a Microsoft révén. Ezenkívül a „Green Belt” magántársaság kiegészítő kapacitást biztosít az erdők számára.

A DMM-ben szereplő kilenc erdő a rekreációt és zöldterületet nyújt az azt kereső növekvő városi népesség számára és a legkeresettebb üdülőhelyek közé tartozik. Írországban ezek a leggyakrabban látogatott erdők, a DMM-et nagyban meghatározza a kiválasztott erdők kényelmi és rekreációs értéke.

Mint ilyen, a DMM tartós modellként mutatkozik be a következő kulcsfontosságú okokból:

1. Coillte – mint állami tulajdonú szervezet – a dublini hegység erdős területének nagy részét birtokolja.

2. Az uralkodó politikai fejlemények most a biológiai sokféleség helyreállítását és javítását támogatják.

3. A DMM rekreációs és szórakozási lehetőségeket nyújt Dublin város hegyvidéki partnersége révén a kikapcsolódásra vágyók számára.

Átláthatóság

A Coillte Nature kijelentette, hogy minimalizálja a helyi lakosokra gyakorolt hatásokat, és kapcsolatba lép az összes érdekelt féllel annak érdekében, hogy mindenki tudja, mit csinál, hogyan, hol, mikor és miért. Teszik ezt:

·         Rendszeres frissítésekkel a Coillte Nature weboldalon: www.coillte.ie/coillte-nature/;

·         A legfontosabb dátumok és helyek közzétételével a Twitteren, a Facebookon és az Instagramon;

·         Kapcsolat a helyi és országos médiával (újságok, rádió és TV);

·         Helyszíni táblák kihelyezésével annak bemutatására, hogy mit csinálnak, hol, mikor, miért és hogyan;

·         Információs napok, séták, beszélgetések és egyéb események megtartásával (megkezdődnek, amint a COVID-19 korlátozások lehetővé teszik);

·         Információs szórólapok terjesztésével (a DMM kezdetén tájékoztató szórólapot küldtek 13 200 otthonba Dél-Dublinban)

E kötelezettségvállalásokkal összhangban:

• A DMM jelenleg a Coillte weboldalon látható: https://www.coillte.ie/, valamint saját dedikált weboldallal rendelkezik: https://www.coillte.ie/coillte-nature/ourprojects/dublinmountainsmakeover/

• Coillte: 7695 követője van a Twitteren; 14 371 követő a Facebookon; 2762 követő az Instagramon (Az információk helyesek 2020. szeptember 21-én), a DMM-mel kapcsolatos rendszeres frissítésekkel.

 

A DMM kommunikációs kampány 2,5 millió fős közönséget ért el 2020. május 25-i indulási hetében. Ez jelentős helyi és országos média figyelmet eredményezett. Például:

• cikkek az Irish Times országos újságban: (2020. június 27.): https://www.irishtimes.com/news/science/the-ultimate-restoration-project-rescuing-ecosystems-for-a-diversity-of-users-1.4330225 és (2020. augusztus 27.): https://www.irishtimes.com/news/science/the-ultimate-restoration-project-rescuing-ecosystems-for-a-diversity-of-users-1.4330225

• Az RTÉ, Írország nemzeti műsorszolgáltatójának tudósítása (2020. július 9.): https://www.rte.ie/brainstorm/2020/0706/1151597-dublin-mountains-forests-makeover-climate-change-health/

• Tudósítás a helyi médiában: pl. https://www.dublinlive.ie/news/dublin-news/work-begin-plans-transform-nine-18306743 (2020. május 25.) és https://www.echo.ie/tallaght/article/dublin-mountains -masszív átalakítás (2020. június 25.)

• Helyi és nemzeti érdekcsoportok általi lefedettség:

‘Dublin Mountains Makeover’ to commence this Summer

 

https://www.dublinmountains.ie/news/latest_news/?no_cache=1

https://www.treecouncil.ie/post/dublin-mountains-makeover

 

A közösségi média szintén jelentős nyilvánosság számára teszi elérhetővé a projekt követését.

Például:

• A négy napos indítási időszak alatt a kampány 227 394 embert ért el

• 11 273 ember foglalkozott (kedvelte, kattintott, kommentálta, megosztotta) Coillte bejegyzéseit a négy csatornán

• A pozitív megjegyzések elsöprő mértékben felülmúlják a negatív megjegyzéseket

• A Coillte Nature jelentése szerint az elkötelezettség aránya rendkívül magas volt az iparági normákhoz képest.

Tájékoztató táblákat állítanak fel minden erdőben, ahol a munkálatokat megkezdték. Például itt található egy link a jelzőtáblára, amelyet a CCF munkája kezdetekor állítottak fel Ballyedmonduff-ban:

https://www.coillte.ie/media/2020/07/DMM-Ballyedmonduff-signage-FINAL-PRINT-v2. pdf

 

Hozzáadott érték

A tájak erdősítésével, a biológiai sokféleség helyreállításával, a városi erdők megújításával és az ökoszisztéma-szolgáltatások helyreállításával kapcsolatos stratégiai célok elérése mellett a DMM fontos rekreációs funkciót is ellát. Az erdők Dublin növekvő, friss levegőt és zöldterületet kereső városi lakosságának legfontosabb kikapcsolódási helyei közé tartoznak: Ticknock, a Coillte legnépszerűbb erdője naponta több mint 550 látogatót fogad. A DMM úgy lett kialakítva, hogy lassú és körültekintő folyamat legyen, amelyet úgy végeznek, hogy minimalizálja a helyi lakosok és a látogatók zavarását, ugyanakkor kihasználja a dublini hegység természetének, rekreációs értékének és tájának előnyeit, amelyeket a következő generációk is élvezhetnek.

 

Hatékonyság

A DMM hatékonyságát hangsúlyozza a széles körű érdekelt felek bevonása a DMM fejlesztésébe, mint dublini hegyvidéki Coillte-birtokok jövőképe.

Hosszú évek óta vannak hívások több érdekelt fél részéről, hogy javítsák a biológiai sokféleséget és a kényelmi hozzáférést ezekben az állami tulajdonban lévő erdőkben. Ezek közé tartozik: 1) a Dublin Mountain Initiative (DMI), amely a dublini hegység szabadidős felhasználóit képviseli, ideértve Írország Hegymászóit, Írország Kerékpáros Szövetségét, az Ír Hegyi Futók Szövetséget és az Ír Tájfutó Szövetséget, 2) Írország felderítése, 3) a helyi hatóságok (Dublin City Council, Dél-Dublin Megyei Tanács és Dún Laoghaire-Rathdown Megyei Tanács), valamint 4) a Nemzeti Parkok és Vadvédelmi Szolgálat. Ezek az érdekelt felek a Coillte társaságban jöttek létre, hogy megalapítsák a „Dublin Mountains Partnership” partnerséget, amely közös dimenzió kidolgozásán dolgozott a dublini hegyvidéki erdőkről. A DMM áll ennek a jövőképnek a középpontjában – ennek a partnerségi megközelítésnek a csúcspontja párosul Coillte saját vágyával, hogy erdőinek akár 20% -át is elsősorban biológiai sokféleség és rekreáció céljából kezelje.

A DMM ezáltal eszközt biztosított többcélú erdők létrehozásához, amelyek tiszteletben tartják az érdekelt felek véleményének sokszínűségét, ugyanakkor több biodiverzitású erdőt hoznak létre jobb ökoszisztémával és széles körű ökoszisztéma-szolgáltatásokkal, ideértve a rekreációhoz kapcsolódó társadalmi-kulturális szolgáltatásokat is.

Innováció

Becslések szerint Írországban az őshonos erdők használata évente körülbelül 35 millió eurót érnek. A „zöld infrastruktúra” fogalmát ma már egyre inkább beépítik a politikai diskurzusba, magában foglalva az emberi egészséget és a jól működő ökoszisztémákkal kapcsolatos jólétet. Ehhez kapcsolódóan ismételt felhívások történtek a dublini hegyvidéki állami tulajdonú erdők biológiai sokféleségének és kényelmi hozzáférésének javítására.

A DMM az eddigi legnagyobb ilyen jellegű erdő átalakítási projekt Írországban. A fák ültetésének módja ezekben az erdőkben – amelynek 90 százalékában a DMM kezdetéig nem őshonos tűlevelű fák domináltak – gyökeresen változik. A megfelelő talajú szakaszokat őshonos fákkal ültetik, és az új fákat már nem szabad kivágni. Ehelyett a (CCF) technikákat alkalmazzák. Ez a megközelítés azt jelenti, hogy kis számú fát idővel eltávolítanak, lehetővé téve a fafajok és életkorok keverékének egyidejű létezését. A CCF lehetővé teszi, hogy a fény elérje az erdő talaját, és új palánták növekedjenek. Ez egy multigenerációs erdőhöz vezet, amely a jövőben nagyobb fajdiverzitást eredményez. A DMM ezáltal új biodiverzitású élőhelyeket és tájakat hoz létre, miközben javítja az erdők ellenálló képességét azáltal, hogy különböző korú őshonos fák nőnek egymás mellett. Továbbá, mivel a rekreáció és a kényelem áll a középpontjában, a DMM egy olyan projekt, amely átalakítja a dublini hegységet a környezet és a lakosság jóléte érdekében – az Európai Zöld Megállapodás szellemiségében.

Alkalmasság/Hatásosság

A dublini hegység erdőit elsősorban faanyagként hasznosították. Mára a Coillte felismerte, hogy a legjelentősebb értékük a rekreációt nyújtó képességük a Dublini lakók számára, és a biológiai sokféleség fokozásában rejlő lehetőségeik is kiaknázatlanok. A DMM olyan földterületen zajlik, amely már a Coillte tulajdonában van és annak keretében lett beültetve. Ezért nem volt szükség arra, hogy Coillte új földet szerezzen a DMM számára. A DMM a 9 legmagasabb erdőt célozza meg a dublini hegységben való szórakozás és rekreáció érdekében. Évente körülbelül 600 000 ember megy az erdőkbe a Massey’s Estate, a Hell Fire Club, a Cruagh, a Kilmashogue, a Tibradden, a Ballyedmonduff, a Barnasligan és a Carrickgollogan területein kutyát sétáltatni, kirándulni, futni, hegyikerékpározni, tájfutni vagy lovagolni. Naponta 550 látogatóval a Ticknock erdő – a hegyvidéki erdőgazdálkodás, zöld-nyugati sávjának kellős közepén – a Coillte legnépszerűbb erdője Írországban. Ebből kifolyólag a DMM hosszútávú sikerében kulcsfontosságú terület. Ezenkívül a korábbi kereskedelmi ültetvény-gazdálkodási megközelítés (elsősorban a tiszta őshonos tűlevelűek és a nem őshonos tűlevelűek újratelepítése 40 éves rotáció mellett) egyre vitatottabbá vált és nehezen megvalósítható ezekben a rekreációs erdőkben. A DMM intézkedései javítják az erdők biológiai sokféleségét, fokozzák szabadidős vonzerejüket, és még több őszi színt kölcsönöznek a tájnak – miközben továbbra is termelnek faanyagot a fűrészipari ágazat számára – és bevonják és a városi lakosságot a fák életciklusának és felhasználásának megértésébe. Mint ilyen, a DMM gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg hatékony gyakorlatnak tekinthető.

Externáliák

Ahol az erdészet más mezőgazdasági tevékenységekhez és élőhelyekhez közel áll (például a dublini hegyvidék), a biológiai sokféleség helyreállítása mindenki számára előnyös. Végső soron a mezőgazdaság és az erdészet a talaj jó termékenységére támaszkodik, amely a talaj biológiai sokfélesége által nyújtott létfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokon múlik – a talajbaktériumoktól, gombáktól, rothadó anyagoktól és földigilisztáktól kezdve. Ezen ökoszisztéma-szolgáltatások többségének pontos értékelése továbbra is összetett. Összességében a becslések szerint a beporzók 59 millió euróval járulnak hozzá az ír gazdasághoz, míg az új biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia elismeri, hogy a globális élelmiszer-növényi típusok több mint 75%-a támaszkodik az állatok beporzására, és a beporzók hanyatlását az öt fő közvetlen hajtóerő egyikeként azonosítja. A biológiai sokféleséggel rendelkező erdők vonzani fogják a beporzókat, amelyek segítenek a növények beporzásában. Ez egy természetalapú megoldás (NBS), amely hozzájárulhat a biodiverzitás és az ellenálló képesség táji szintű biztosításához.

A „Dublin Mountains Partnership” széleskörű érdekelt feleket hívott össze a dublini hegyekről alkotott jövőkép kidolgozására. Ez a megközelítés a DMM alapját képezi, és sablont nyújthat hasonló interakciókhoz másutt. Valójában a DMM körüli nyilvánosság más Coillte-erdők hasonló átalakítására szólított fel. Ez egyértelműen fontos kérdéseket vet fel az erdészeti ágazat számára a gazdasági erdőgazdálkodás gazdasági életképességének biztosítása érdekében a „természetbarát” erdőgazdálkodás és az elfogadhatóság közvélemény általi szemléletében.

Intra-regionális koordináció

Az erdészeti ágazat érdekelt felei közötti kapcsolatok kiterjedtek Írországban. Ezt az interakciót megkönnyítik együttműködési kutatások, tanácsadási és regenerációs projektek, valamint széleskörű támogatási rendszerek kialakítása.

A DMM kulcsfontosságú projekt a dublini hegységben tevékenykedő széles körű érdekelt felek folyamatos sikeres koordinációjának folytatásában, és a dublini hegységi partnerséget alkotó kulcsfontosságú csoportok és szervezetek közötti együttműködés megerősítésében is.

Extra regionális hatás

A DMM számos különböző csoport érdeklődését felkeltette országos és nemzetközi szinten. A gyakorlatról a Coillte Nature csapata tartott előadást az Ír Erdészek Társasága, Sean McBride éves előadásán; egy online An Taisce (az Irish Heritage Trust) internetes szemináriumon klíma nagyköveti programjuk részeként, valamint az Egyesült Királyság Okleveles Erdészei Intézetének tervezett webináriumán 2021 januárjában kerül sor. Megnyerte a Irish Planning Institute Awards-ot 2020-ban. Az Irish Planning Institute az egész szigeten működő szakmai testület, amely Írországban fizikai és környezeti tervezéssel foglalkozik. A jövőben Coillte megfontolhatja a dublini régión kívüli más városi központok közelében lévő egyéb erdők kezelési céljának megváltoztatását a DMM megközelítéssel összhangban.

Minőség

Ez a jó gyakorlat hangsúlyozza a biodiverzitás és a rekreáció célkitűzéseit és értékeit. A jó gyakorlaton belül az erdőgazdálkodás folyamatos célkitűzései a következőket tartalmazza:

• A fakitermelés engedélyezett azokon a területeken, ahol a kivágásra érett, nem őshonos lucfenyőt kivágják és őshonos erdővé alakítják.

• Olyan ritkítást, ahol a tűlevelű ültetvényeket fokozatosan kevert erdővé alakítják át, és a CCF elveinek megfelelően kezelik, és állandó erdei lombkoronát tartanak fenn.

A DMM-ben alkalmazott folyamatos takaró erdőgazdálkodás (CCF) elősegíti a kiváló minőségű szabadidős kikapcsolódást, javítja a tájképet, stabilizálja a talajt, védi a vizet és gazdagítja a biodiverzitást, ugyanakkor értékes, folyamatosan megújuló faanyagot is termel. Ez a megközelítés vonzó „kiindulópont” lehet a gazdasági erdészek számára, akik az európai zöld megállapodással összhangban próbálják egyensúlyba hozni a gazdasági életképességet, a biodiverzitást és a rekreációs érték kiemelt szerepét. Ez szükségszerűen magában foglalja a multifunkcionális megközelítés beépítését az erdőgazdálkodási folyamatokba a biológiai sokféleség/rekreációs lehetőségek támogatásának hálózatainak biztosításával, ha az üzleti szempontból életképes, és ha a kiválasztott erdőket alkalmasnak tartják a CCF-re. A DMM tehát kiváló minőségű és jól dokumentált példát mutat a „természetbarát” erdőgazdálkodási megközelítéshez, egy a városi népességközpont közelében található erdőségben.

Átültethetőség

Az európai Natura 2000 területeinek 50% -a erdő. A fenntartható erdőgazdálkodási megközelítések jó példái elengedhetetlenek az Európai Zöld Megállapodásban foglalt fő célok eléréséhez. A DMM egy gyakorlati példa, amely jobb erdészeti tervezéssel szolgálhat a biodiverzitás növelése és az erdei rekreáció szempontjából egy nagy városi központ közelében, miközben fenntartja az erdészeti vállalatok általános életképességét.

Míg a jó gyakorlatban lévő terület állami tulajdonban van, Írországban az erdészeti tevékenység egyre nagyobb részét magán alapon folytatják. Mivel az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség ma már szilárdan az EU és a nemzeti menetrend élén áll, a magánszektorbeli erdészeknek új ismeretekre van szükségük erdőik sokféleségének javítása érdekében, hogy megfeleljenek ezeknek a kihívásoknak. Az erdőtulajdonosoknak a fenntartható erdőgazdálkodási (SFM) technikák alkalmazására van szükségük a biológiai sokféleség helyreállításához és az európai erdők rugalmasságának fokozásához.

A kihívások tekintetében:

 1) gondoskodni kell az ültetvények erdőgazdálkodásáról a szénmegkötés érdekében. Míg Írországban egy ideje elismerték ezt a potenciált, ennek a gazdálkodási technikának a biológiai sokféleségre (és ezáltal más ökoszisztéma-szolgáltatásokra) gyakorolt ​​hatása kontraproduktív lehet, ha nem alaposan megtervezett (pl. a tőzegterületen található erdőgazdálkodás nettó szén-dioxid-kibocsátó lehet, és jelentős ökológiai degradációt okozhat).

2) az alkalmazkodástervezés terén korlátozott konkrét előrelépés történt annak biztosítása érdekében, hogy az éghajlatváltozással összefüggésben megvédjék a biológiai sokféleséget, míg az éghajlatváltozással kapcsolatos közelmúltbeli felülvizsgálatok olyan intézkedéseket ajánlottak, amelyek ellensúlyozhatják a biológiai sokféleség védelmi intézkedéseit. Ez magában foglalja a megnövekedett erdősítés lehetőségét a biológiai sokféleségre gyakorolt ​​hatások figyelembevétele nélkül.

Ezek a kihívások rávilágítanak az erdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodók jobb tájékoztatásának szükségességére, annak érdekében, hogy a rekreációs és kényelmi szempontok mellett egyensúlyba hozzák tevékenységeik üzleti életképességét az éghajlatváltozás mérséklésével és a biodiverzitás fokozásával kapcsolatos felelősséggel.

Az ilyen típusú jó gyakorlatok megvalósítása nem mentes a gyakorlati kihívásoktól. Különösen a gyorsan növő lucfenyő faanyag-termelési célú területeinek őserdővé történő átalakítása sok magántermelő számára nem lehet reális. Ezek a termelők valószínűleg erdőket ültettek, hogy alternatív jövedelemforrást biztosítsanak, és évtizedekig nem láthatnak jövedelmet a lassabban növekvő széles levelű fajtákból. Továbbá, a folyamatos takaró erdőgazdálkodás (CCF) megközelítés nem minden helyszínen megfelelő. A CCF alkalmazása kihívást jelent Írországban abból kifolyólag, hogy az állandóan erős szél és viharok, a nagy csapadék és az enyhe éghajlat erőteljes vegetációnövekedést eredményez olyan fajokból, mint a bramble, a bracken és a rododendron – amelyek közül sok versenyez a fa palántáival a talaj élelem forrásaiért. Ezenkívül sok domináns talajtípus túl nedves ahhoz, hogy lehetővé tegye a CCF-hez szükséges ismételt ritkító beavatkozásokat.

A DMM megosztása, mint jó gyakorlat potenciálisan megalapozhatja az EU új erdészeti stratégiáját, különösen a városközpontokhoz közeli erdő-helyreállítási kezdeményezések esetében. Ez potenciális sablonként is használható Európa-szerte állami tulajdonú és nagy kereskedelmi erdészeti magánvállalatok számára, hogy horizontálisan integrálják terveikbe és stratégiájukba az ökoszisztéma-szolgáltatással kapcsolatos megoldásokat.

További információ

Dublin Mountains Makeover

 

Megszakítás