Good practice general information

A Jó Gyakorlat címe

Barcelona Területi Tervezés Támogató Térinformatikai Rendszer (SITxell)

A Jó Gyakorlatért felelős szervezet

Barcelona Regionális Tanács

Leírás

Rövid összefoglaló

A SITXell egy olyan nyilvánosan elérhető térinfomatikai rendszer, amely lehetővé teszi a táj ökológiai, tájképi és társadalmi-gazdasági elemzését és értékelését. A területi tervezés során mind települési, mind regionális szinten megállja helyét.

Barcelona Regionális Tanácsa 2001-ben indította el a projektet a fenntarhatóság támogatása és a területi tervezés feladatainak ellátása érdekében. A térségre az utóbbi évtizedekben igen jelentős fejlesztési nyomás nehezedett a természeti és fizikai környezet komplex adottságai és a magas laksűrűség, illetve a gyors gazdasági fejlődés miatt. Az ökoszisztéma-szolgáltatások jelentőségét felismerve 2005-ben a Katalán Kormány és a barcelonai agglomeráció helyi önkormányzatai elindították a zöldinfrastruktúra-koncepciót megvalósító területi terv kidolgozásának előkészítő munkáit. A területi terv elkészítését támogató rendszert a Barcelonai Tartományi Tanács finanszírozásával megvalósított SITxell GIS projekt keretében dolgozták ki. A projektben az erőforrásokat, a térség környezeti és természeti adottságait megbízhatóan tükröző, a területi tervezést és a területi döntéseket könnyen kezelhető indikátorokkal segítő, területi információs rendszert építettek fel (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE, pp. 90-92., https://termeszetem.hu/files/download/documents/document_img/29/?2020-01-27%2011:46:32), melynek célja olyan területvizsgálati információs és technikai eszköz biztosítása a települési önkormányzati tanácsoknak, amely jól alkalmazható a települési tervezés szintjén.

Kategória

Tudásmegosztás  és figyelemfelkeltés

Források

Háromfős műszaki csapat teremtette meg az informatikai hátteret, mely további egy fővel egészült ki szükség esetén.

A csapat egy projektmenedzserből, egy rendszergazdából, a területi elemzésekért felelős csapatból és további külsős szakemberekből áll.  További munkatársak igény szerint (például nagyobb felbontású, 1:10 000 méretarányú térképek elkészítése során, vagy a meglévő adattartalom szükséges adaptációja érdekében) csatlakoznak.

Állandó költségek (a Regionális Tanács szakértők, eszközök, szoftverek) mellett a 12 külső szakértő szervezet költsége a projekt eddigi 15 éves pályafutása során nagyságrendileg 2 millió euróra rúg. A platform fenntartása éves szinten 20 000 eurót emészt fel.

Időtartam

A projekt 2001-ben kezdődött és a mai napig tart, az elmúlt években kifejezetten az ökoszisztéma-szolgáltatások feltérképezésére és a zöld infrastruktúra témájára fókuszálva, illetve 2019-től zajlik a SITxell kiterjesztése Katalónia Régióra.

Stratégiai jelentőség

A természeti értékek megőrzéséhez multidiszciplináris megközelítésre és stratégiai szemléletű területi tervezési gyakorlatra van szükség, amihez a tájjal összefüggő információk megléte nélkülözhetetlen. Az ökoszisztéma-szolgáltatások működésének biztosításához, az urbanizált területek és az épített infrastruktúra környezetre gyakorolt nyomásának enyhítésére pedig a közigazgatás különböző területi szintjeinek és a szakigazgatási szervek koordinált együttműködésére van szükség.

A SITxell ezért nem csak természetvédelmi területekre vonatkozóan tartalmaz információt, hanem regionális és települési szintű területi tervezés során is bevethető. Maga a platform bárki számára elérhető, az érintett területen működő területi szervek számára pedig technikai segítségnyújtással támogatják a tervezési folyamatokat. Ez az együttműködés érinti a helyi, települési önkormányzatokat, illetve a katalán kormány különböző szakigazgatási szerveit is, akik így egységes szerkezetben bemutatott egységes adatok alapján végzik munkájukat.

A 2019-óta egész Katalónia területére kiterjedő platform ökoszisztéma-szolgáltatásokra vonatkozó adatkörökkel bővült, ezt első ízben ezen szolgáltatások területi diszparitásainak azonosítására, ezzel összefüggésben a zöld infrastruktúra tervezésére alkalmaztak.

Elért eredmények

 

A Barcelona Regionális Tanácsának keretében működő Területi és Fenntarthatósági Osztály fő feladata a területi különbségek kezelése és a fenntarthatósági fejlesztések támogatása. Ennek egy kulcsfontosságú eleme a területi adatok rendelkezésre állása, amivel a helyi önkormányzatok és szervezetek tervezési gyakorlata fejleszthető, illetve a regionális fejlesztésekben való részvételük erősödik a vonatkozó információk hozzáférhetőségével.

Ezeknek a települési együttműködéseknek egyik legnagyobb léptékű példája a Barcelona Nagyvárosi Terv elkészítése, amely során a SITxell is tervezési eszközrendszer részeként funkcionált, főként a tájhasználattal, annak változásaival, a zöld infrastruktúrával kapcsolatos szakterületi fejezetek elkészítése során. Ennek eredményeként a tervben 227 ezer hektár, vagyis a teljes terület 70,4%-a különleges védelmi kategóriába került természeti, vagy éppen mezőgazdasági jelentősége miatt.

A SITxell projekt eddigi működése során nagyságrendileg 60, tervezéshez kapcsolódó települési szintű elemzés készítésében bizonyult hasznos eszköznek. Ezen felül 50 részleges elemzés készült egyes településrészek, vagy szakterületek vonatkozásában, mint erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, turizmus, környezetvédelem.

A SITxell segítségével valósult meg Katalónia teljes területére vonatkozóan az ökoszisztéma-szolgáltatások feltérképezése is, amely bemutatásában szintén fontos szerepe van. Az ökoszisztéma-szolgáltatások és természeti értékekre vonatkozó adatkörök pedig a zöld infrastruktúra tervezésében, helyi természetvédelmi és tájmenedzsment projektek előkészítésében, vagy éppen a helyreállításban játszanak fontos szerepet.

Kézzelfoghatóság

A zöldterületek tervezéséhez és a területhasználati politika kialakításához pontos, megbízható és használható ismeretekkel kell rendelkezni a természeti területek ökológiai és társadalmi-gazdasági értékeiről. Katalónia területére vonatkozóan korábban főként csak a természetvédelmi területekről álltak rendelkezésre részletes adatok.

Ennek orvoslására először azon alapvető adatok összegyűjtése történt meg kutatóintézeti, egyetemi és egyéb szakértők közreműködésével, amelyek közül sok egyáltalán nem állt rendelkezésre korábban. A SITxell egyedülálló hozzáadott értéke a különböző földhasználati jellemzők és környezeti tényezők együttes elemzése, a vizsgált terület környezeti adottságainak megbízható értékelése.

A területi információs rendszer tematikus modulokból épül fel. Ezek alapadatokat és komplex indikátorokat alkalmazva tartalmazzák azokat a különböző szempontokat, amelyek meghatározzák a szabad terek stratégiai használhatóságát és lehetővé teszik a jelentőségük vizsgálatát a geológiai, botanikai, ökológiai, társadalmi és gazdasági jellegzetességük alapján.

A környezeti modul tartalmaz geológiai, hidrológiai, növény- és állatvilágra, élőhelyekre vonatkozó, valamint tájökológiai, kulturális örökségi és tájképi adatokat

A földhasználati modul tartalmaz társadalmi-gazdasági adatokat, általános és speciális területhasználati politikát és jogszabályokat tükröző adatokat, településtervezési, közlekedéshálózati és egyéb infrastrukturális szolgáltatásokat bemutató adatokat.

Minden modul több alapinformációs réteget illetve egyedi értékelési réteget tartalmaz, amelyeket szakértői értékelés és a projekt partnerek által súlyozott paraméterek alapoznak meg.

A SITxell moduljai a következő témakörökben tartalmaznak környezeti adatokat: geológiai, hidrológia, flóra, fauna, élőhelyek, természetvédelmi adatok, tájökológia, kulturális és táji örökség, területhasználatok, szocio-ökonómiai adatok, területhasználati politikák, területi tervek, közlekedési infrastruktúra (ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE, pp. 90-92., https://termeszetem.hu/files/download/documents/document_img/29/?2020-01-27%2011:46:32).

Tartósság

Az állami szint részvétele a fejlesztésben és használatban, és a 2001 óta eddig hozzáadott fejlesztések és adatok mennyisége már önmagában garantálja, hogy a SITxell hosszú ideig a helyi fejlesztéspolitikai megkerülhetetlen eszköze marad.

Átláthatóság

Dokumentáció spanyol, katalán, angol nyelven:

SITxell. A tool for interpreting the territory

Cikkek:

Castell, C., Dalmases, C. i Margall, M. Els espais lliures de la regió metropolitana de Barcelona. Atzavara, 17. 2008

Könyvek:

El Sistema de Información Territorial de la Red de Espacios Libres de la provincia de Barcelona (SITxell). In: “El territorio como sistema. Conceptos y herramientas de ordenación”. Ramon Folch (Coord.), Diputació de Barcelona, 2004. ISBN 9788477949626

Castell, C. 2019. Ecosystem services and green infrastructure: implementation at regional and local level. In: Renaturing cities. Barcelona Provincial Council’s Press and Comunication, pp. 36-56.

Konferenciák:

11/05/2010. 50 anys de canvis al territori: el Mapa de cobertes del sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona.

25/06/2009. La cartografia ambiental territorial al servei dels municipis de la província de Barcelona.

05/12/2019. Els Serveis Ecosistèmics de Catalunya: Eines i oportunitats per a l’avaluació ambiental i la planificació de la infraestructura verda.

Also, many presentations at international conferences in Europe (Italy, Scotland, Ireland…) and beyond (Chile, Colombia…).

Magyarul: ZÖLDINFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE, pp. 90-92., https://termeszetem.hu/files/download/documents/document_img/29/?2020-01-27%2011:46:32

Hozzáadott érték

A méretarányból fakadóan a SITxell elsősorban nagyobb területi egységek tervezésében hasznosítható, ami egyben életre is hívta; Barcelona Tartományi Tanácsa, illetve a Katalán Kormány számára éppen ezért kiváló eszköznek bizonyult az ökológiai szemlélet bemutatására a területi tervezés folyamatában, elsősorban a zöldterületek, a zöld infrastruktúra vonatkozásában, ugyanakkor a Barcelona városkörnyékére készült regionális terv stratégiai környezeti hatásvizsgálat tekintetében is hasznosult.

A SITxell továbbá nagy infrastruktúra-beruházások vonatkozásában is alkalmazható, amennyiben a különböző politikai szintek felé könnyen kommunikálja az ökoszisztéma-szolgáltatások fontosságát.

Hatékonyság

A SITxell több fontos sarokpont mentén került kifejlesztésre: multidiszciplinaritás (a tájkarakterisztikát alkotó különböző mutatók egységesítése), rugalmasság (az eszköz különböző területi szinteken történő alkalmazhatósága), kiegyensúlyozottság (szakértők és partnerek által megadott súlyozott paraméterekkel), egyértelmű.

Az adatkörök mennyisége és minősége miatt a SITxell kiemelt fontossággal bír a helyi önkormányzatok számára saját zöldinfrastruktúra állományuk kezelése kapcsán, hiszen az információk birtokában ők is komolyabb befolyással bírnak a területhasználat szabályozásában. A rendszer lehetőséget biztosít számukra a kötelezően ellátandó feladatok teljesítésén túl a környezeti szempontok folyamatos és szakmai alapokon nyugvó képviseletére, a településeken átívelő fejlesztések tekintetében pedig átfogó és minden tartományi szereplő számára értelmezhető keretet nyújt.

A tartomány települési önkormányzatai egy nagyobb, regionális keretrendszerben tervezhetik meg a zöldterületeikkel kapcsolatos beavatkozásokat, továbbá a SITxell tervezésre és menedzsmentre vonatkozóan is tartalmaz ajánlásokat.

Innováció

A SITxell alapvetően két területen különbözik a hasonló jellegű rendszerektől. Egyfelől, területi információ rendszerként nem csak bemutatja, hanem egységes rendszerként értelmezi és interpretálja. Másfelől, a különböző minőségű, zöldfelületekre vonatkozó térképi adatbázisokat egységes keretben tudja kezelni. Éppen ezért ezek az összegyűjtött adatokat nem csak tárolja és bemutatja, hanem a gyakorlatban is alkalmazhatóvá teszi.

A nagy mennyiségű térképi adatra támaszkodó rendszer, szakértők által megadott komplex indikátorok alkalmazásával végül egy olyan innovatív eszköz, ami több, mint a bemeneti adatok összessége.

Alkalmasság

Mindössze egy kis létszámú csapat szükséges a rendszer üzemeltetéséhez, így az összeállításhoz szükséges nagy mennyiségű munkát leszámítva alapjában véve egy hatékonyan működtethető rendszerről beszélhetünk.

A térképi adatbázisok jelentős része már meglévő eszközökön és GIS rendszereken nyugszik, így ezeket már még egyszer nem kellett felvételezni.

A műszaki tartalom jellemzői miatt a SITxell különböző területi szinteken is sikerrel alkalmazható. Az 1:50 000-es alaptérkép makroszintű elemzések végrehajtásához elegendő, kisebb területi szinteken Barcelona Tartományi Kormánya nagyobb felbontást igénylő munkákhoz is képes adaptálni a térképi adatokat, amihez szakértők bevonásával végeznek terepi felméréseket. Alapjában véve a SITxell három területen: regionális, helyi (települési), illetve a nemzeti  parkok vonatkozásában hasznosul.

Externáliák

A SITxell-t leggyakrabban településrendezés/fejlesztési tervek esetében, a természeti örökséggel kapcsolatos tervezés, menedzsment és nyilvánosság vonatkozásában vetik be,  valamint szemléletési céllal a helyi települési önkormányzatokat érintő fejlesztések kapcsán.

A Barcelona Tartományi Tanács által gondozott természetvédelmi területeket érintő települési/területi tervezés egyik legfőbb eszköze a SITxell, elsősorban a védelem alá vonandó területek, illetve ebben a vonatkozásban megalkotandó feltételek szempontjából. A zöld folyosók kialakításában is nagy szerepe van, hiszen egységes szerkezetben mutatja be az adott térségen belüli összekapcsolható természetvédelmi területeket.

A Barcelona városkörnyékre készült regionális fejlesztési terv során kiemelt figyelmet kapott a SITxell alkalmazása, hiszen létrejöttének is ez a terv volt az elsődleges mozgatórugója.

Intra-regionális koordináció

A SITxell rendszer üzemeltetését a Barcelona Tartományi Tanácson belül működő elemző és tervező részleg végzi, a Tanácson belül több másik csoport is kapcsolódik akár a rendszer bővítése, akár az alkalmazása tekintetében. Szakértőként több állami és magánszervezet is részt vett a SITxell kidolgozásában: Remote sensing and Geographic Information Laboratory (LIGIT) and Hydrogeology and External Geodynamics Department (Autonomous University of Barcelona); Geo-botanic and Vegetation Cartography Group; Bonelli’s Eagle Study Group (Barcelona University); CREAF; Mediterranean Rivers Study Centre (CERM); Catalonian Ornithology Institute (ICO); Minuartia, Environmental Studies; Unió de Pagesos (mezőgazdasági szakszervezet); DEPANA (környezetvédelmi szervezet).

Extra regionális hatás

A SITxell többek között a magyar vonatkozásokkal is rendelkező GreenInfraNet projektben is inspirációul szolgált. Magyarországon két nemzeti park (Kiskunsági Nemzeti Park, Duna-Ipoly Nemzeti Park) tesztelte a SITxell módszertani szempontjait, ezen kívül mintaprojekt keretében alkalmazta Fingal megye (Irország) illetve Flevoland tartomány (Hollandia), de Talca régió Chilében szintén hasonló kísérletet valósít meg.

Minőség

A rendszer kiépítése, az adatgyűjtés- és elemzés során a minőségbiztosítás legfőbb záloga a szigorú szakmai szabályoknak való állandó megfelelés volt. Ennek megfelelően az egyes témákhoz szakértői csoportok kerültek bevonásra az állami, egyetemi és magánszférából, ami a már meglévő adatbázisok megismeréséhez és integrációjához, az adatok megbízható, szakszerű feldolgozásához és értékeléséhez is hozzájárult. 

2011-ben a SITxell a European Public Sector Awards (EPSA, vagyis Európai Állami Szektor Díj) döntőse volt, illetve 2012-ben megkapta az Egyesült Nemzetek hasonló nevű elismerését.

Átültethetőség

A SITxell alkalmazhatósága nagyon széles körű, hiszen különböző területi szinteken is használható és az alapadatok a legtöbb helyen rendelkezésre állnak egy ilyen rendszer kidolgozásához. Jó alapot teremt az állami, önkormányzati, egyetemi és magánszféra együttműködéséhez, ami a helyi fejlesztési dokumentumok kidolgozását is megkönnyíti. A módszer kipróbált, helyi és nagyobb léptékű területi tervezés és természetvédelmi területek, nemzeti parkok vonatkozásában kifejezetten sikeres. Számos európai, sőt, Európán kívüli területen már kipróbált rendszerről van szó, így bizonyítottan átültethető más térségek viszonyai között is.

További információ

http://www.sitxell.eu/en/default.asp

 

Megszakítás