A Jó Gyakorlat leírása

A Jó Gyakorlat címe

Hegyvidéki Zöld Iroda: integrált szemlélet a környezet megóvására- Ökoszisztéma fejlesztések finanszírozása Budapest XII. kerületében

A Jó Gyakorlatért felelős szervezet

Budapest Főváros XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Iroda

Leírás

Rövid összefoglaló

A Jó Gyakorlat egy olyan csapat felállításának lehetőségét kínálja, amely egy városon belül egy adott földrajzi terület ökoszisztémájának védelmére és fenntartására hivatott. A Zöld Iroda feladata adminisztratív környezetvédelmi feladatok ellátása, sikeres ökoszisztéma-menedzsment gyakorlatok importálása, valamint a helyi ökoszisztéma felelős használatának tudatosítása.

Ahhoz, hogy megértsük miért volt szükség az iroda létrehozására ismernünk kell a helyi földrajzi és kormányzati viszonyokat. Budapesten kettős irányítás működik: a Fővárosi Önkormányzaton kívül a város 23 kerületét a kerületi önkormányzatok irányítják. A XII. kerület, a Hegyvidék a főváros legzöldebb kerülete. Területe dombos, részben kertvárosias. Az egy főre jutó zöldfelület körülbelül 170 m2, a teljes lakosság pedig körülbelül 58 000 fő. A Hegyvidék három zónára osztható: a központban egy sűrűn beépített zónára, egy zömében lakóövezetre és a Normafa erdőövezetére. A Hegyvidéknek, mint a főváros legzöldebb részének óriási felelőssége van a zöldfelület fenntartásában, a lakossággal való megfelelő kommunikációban, valamint a környezeti kérdések és a klímaváltozás iránti figyelem felkeltésében.

Ennek az igénynek a kielégítésére jött létre 2016-ban az önkormányzat osztályaként a Zöld Iroda. A jó gyakorlat azt is bemutatja, hogy az elmúlt 5 évben hogyan sikerült a csapat kapacitását növelni, illetve milyen anyagi forrásokat mozgósítottak a célok eléréséhez, amiben kiemelt szerepe volt a nemzetközi projektek anyagi és szakmai hozzájárulásának.

A Zöld Iroda küldetése a polgárokkal való szoros együttműködés az egyszerű közigazgatási egység működtetése helyett.

Források

A Zöld Iroda létrehozása előtt mindössze 1 fő dolgozott zöld feladatokon az önkormányzatnál és főleg adminisztratív kérdésekre koncentrált. 2016-ban két nemzetközi projektnek (Urban Green Belts, TOGETHER) köszönhetően állt fel az 5 fős csapat. A létszám az új feladatok megjelenésével folyamatosan bővült. Az irodánál 2017-től 7 fő dolgozott, ma 9 főt foglalkoztat, munkájukat 1 fő önkormányzati nemzetközi projektmenedzser segíti. Ezt a növekedést döntően nemzetközi projektek finanszírozták, de jogszabályi változás miatt 2 fő csatlakozott az irodához: 2020-ban a Kormány a korábban önkormányzati főosztályként működő építésügyi hatóságokat a Kormányhivatalhoz helyezte át; ebből az egységből 2 alkalmazott csatlakozott az irodához.

A csapattagok képzettsége és készségei változatosak (pl. környezetmérnökök, várostervezők, pszichológusok).

Az iroda költségvetése az önkormányzat hozzájárulásából és a tematikus projektek költségvetéséből áll. Ez utóbbi forrás lehetőséget ad a dolgozók bónuszokkal való motiválására.

A speciális tematikus feladatokhoz az iroda rendszeresen von be külső szakértőket is.

Időtartam

2016-ban jött létre a Zöld Iroda, melynek működése azóta is folyamatos.

Stratégiai jelentőség (hosszú távon)

A Hegyvidék Magyarország fővárosának legzöldebb kerülete, kívánatos lakóhely, és a turisták által kedvelt úti cél. Környezeti minőségének megőrzése nagy felelősség. Az irodának egy olyan komplex környezetben kell összehangolnia az akciókat, ahol a szereplőknek eltérő az érdeke: a Normafa mellett a XII. kerületben nagy összefüggő zöldfelület és sok töredezett zöldfelület is található, amelyek különböző szereplők tulajdonában vannak. Ezen szereplők bevonása a döntéshozatalba, igényeik összehangolása stratégiai jelentőségű feladat.

Az iroda működése összhangban van a különböző környezetvédelmi előírásokban meghatározott prioritásokkal, ellátják a 2017-2022 Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatokat, irányítják a kútkataszter és fakataszter kidolgozását. Tevékenységükkel támogatják a Polgármesterek Szövetségéhez 2016-ban csatlakozott kerület SECAP-jában megfogalmazott célok elérését. A következő években a Klímastratégia megvalósítása (folyamatban) lesz új feladatuk.

Az iroda működésének összehangolása a fent említett stratégiákkal pénzügyi szempontból is fontos, hiszen a működési kiadások jelentős részét nemzetközi projektek fedezik, a finanszírozási programok pedig megkövetelik a helyi, regionális és országos szintű stratégiai dokumentumoknak való megfelelést. Ezek a megfontolások azt is garantálják, hogy a napi tevékenységek ne csak ad hoc érdekeket és adminisztratív feladatokat szolgáljanak, hanem a hosszú távú, legitimált folyamatok szerves részét képezzék.

Elért eredmények

 

A siker egyrészt lemérhető az iroda tevékenységének eredményein, a sikeresen kidolgozott stratégiákon. Amellett, hogy az iroda ellátja a hivatalos feladatait, részt vesz számos nemzetközi projektben, és kamatoztatja az ezekből az együttműködésekből megszerzett tudást a lakossági tájékoztató rendezvények szervezése során és szakértői platformok fejlesztésével.

Az iroda több nemzetközi együttműködésben is részt vett, mint például a TOGETHER projektben (Interreg CENTRAL), BeePathNet-ben (URBACT), koordinátora lett az Urban Green Belts projektnek (Interreg CENTRAL), Health&GreenSpace (URBACT) és egy nemrég jóváhagyott LIFE projektnek. Ez a fejlemény azt mutatja, hogy a munkatársak tapasztaltabbak lettek mind a projektírásban, mind a megvalósításban. Ezenkívül az elmúlt évek során a munkatársak a beavatkozások széles skálájában szereztek szakértelmet: közösségi szerepvállalás, zöldfelület-kezelés, középületek energiahatékonysága, okos mérés, DSM eszközök (igényoldali menedzsment), zöldtetők, figyelemfelkeltő programok. és tevékenységek, fesztiválok és rendezvények, utcai akciók, oktatási programok és versenyek, klímaváltozás, SECAP, zöld- és kommunális hulladékkezelés, biodiverzitás a városi területen, fák és facsemeték ültetése, beporzóbarát kertek és fák alkalmazása, városi méhészet, egészségügy -reszponzív zöldterület-tervezés és -gazdálkodás, többszintű kormányzás, hálózatépítés más önkormányzatokkal és egyetemekkel, civil szervezetekkel, üzleti szektorokkal.

A siker legszembetűnőbb bizonyítéka talán az iroda hírneve, hiszen sok más kerület is felkeresi őket, hogy megismerjék a folyamatokat, a mindennapi működést.

Kézzelfoghatóság

A csapat kapacitása és tudása lehetővé teszi az összes jogi/adminisztrációs feladat megfelelő ellátását: a felhagyott hulladékkezeléssel, zaj- és rezgésvédelmi kérdésekkel, fakitermeléssel, parlagfűvel, allergiás gyomirtókkal kapcsolatos feladatokon a munkatársak fele dolgozik. Az iroda évente egyszer ingyenesen gyűjti a veszélyes hulladékot is.

A lakossági figyelemfelkeltő és motivációs programok szervezése és a helyi igények kielégítése tekintetében ezeknek a rendezvényeknek a rendszeressége és a kialakult hálózatok (pl. a BeePathNet projektben) is látható eredményeket mutatnak. A polgárokkal és nekik szervezett rendszeres közösségi programok maguk is kézzelfogható eredmények, de ezeknek a képzéseknek, kapcsolatépítő rendezvényeknek az eredményei – például a megújult zöld közterületek, ahol a lakosság elkezdte gondozni a növényeket – is remek példák a kézzelfoghatóságra.

Az iroda felismerte a tapasztalatcsere szükségességét más járások más osztályaival, szakértőivel, önkormányzataival is, ezért 2017-ben elindították az ún. KöZöld Fórumot, ahol előre meghatározott témákat (szabályzatok, projektek, technikai kérdések) vitatnak meg rendszeresen a tagok egymás között.

A beruházások terén is figyelemreméltó eredményeket ért el az iroda: a TOGETHER projektben több középületet szereltek fel intelligens mérőórákkal az áram- és hőfogyasztás mérésére, a szivárgások és a pazarló energiafelhasználás azonosítására. A rendszer hozzájárul az önkormányzat energiatakarékosságához, amely lehetővé teszi a megtakarított források fejlesztésekre történő felhasználását is (pl. forgóalap létrehozásával).

Tartósság

Az iroda fenntarthatósága és eredményei politikai és pénzügyi szempontból egyaránt biztosítottak. A pénzügyi fenntarthatóságot egyrészt az önkormányzat anyagi hozzájárulása, másrészt a nemzetközi projektek ismétlődő sikerei biztosítják. Az önkormányzat elkötelezett a zöld programok támogatásában, az ökoszisztéma minőségének megőrzésében. A fenntarthatósághoz hozzájárul a jól felállított szervezeti struktúra is.

Átláthatóság

Az átláthatóság és a kommunikáció valószínűleg az iroda legnagyobb erőssége.

A fő kommunikációs csatorna az iroda honlapja (https://zold.hegyvidek.hu). A hírek közzététele, szolgáltatásaik, projektjeik, rendezvényeik bemutatása mellett az iroda különböző tájékoztató kiadványokat is készít pl. az otthoni hulladékgazdálkodáshoz (https://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=55387 )

Aktívak a kerület közösségi oldalán (https://www.facebook.com/Hegyvidek), valamint a Hegyvidék Újság (https://www.hegyvidekujsag) online és offline változatának szerkesztésében is.

Az iroda célzott üzenetekkel is eljut az állampolgárokhoz. Ennek érdekében, ha a lakos ügyintézéssel keresi fel az irodát, elérhetőségeit rögzítheti az iroda adatbázisában.

Az iroda fórumokat, képzéseket szervez az állampolgároknak, kapcsolatokat hoz létre a vállalkozók és a lakosok között, hogy felhívják a figyelmet a környezetbarát termékekre, valamint elkezdték kiépíteni a hálózatot a különböző önkormányzati szervek és hatóságok között az ökoszisztéma-kérdésekben való konzultáció céljából.

Néhány példa a figyelemfelkeltő programokra:

·         Komposztáló program, ahol a lakók is részt vesznek képzéseken.

·         Lakossági aprítás, ahol évente 4300 m3 ág, zöldhulladék aprítása történik.

·         A vadgesztenyék védelme 400 fa/év permetezéssel és 200 fa/év injektálással. Ez a program kedvezményes (50%-os) áron biztosítja a fák kártevőirtását.

·         A Small Green Space Stewardship program támogatja a lakosságot a nyilvános zöldterületek gondozásában.

·         A méhlegelők fejlesztésével az iroda virágpor és nektárvirágok színes keverékét kínálja a mézelő méheknek, poszméheknek és más beporzóknak. Ennél a programnál kiemelt jelentősége van a megfelelő jelzéseknek, megjelöléseknek ellenkező esetben a polgárok nem ismerik fel e zöldterületek funkcióját.

·         Óvodai programok: Az iroda oktatást szervez magaságyásos kertekben, és mézes reggelit biztosít a gyerekek számára.

·         Tematikus séták során mutatják be a különböző növények, beporzók fontosságát, és motiválják a lakosságot, hogy vegyenek részt az ökoszisztéma fenntartásában.

·         A nemzetközi projektek kiváló kommunikációs lehetőséget biztosítanak a külföldi intézmények, nemzeti szintű szervezetek és a szélesebb nyilvánosság felé is.

Hozzáadott érték

A jó gyakorlat fő hozzáadott értéke, hogy a zöld tevékenységeket az önkormányzat az irodára bízza, kiemelve az ökoszisztéma-menedzsment fontosságát, és biztosítva a megfelelő kapacitás rendelkezésre állását. Az iroda külön épületben van, melynek kialakítása (babzsákok, papírbútorok) tevékenységükhöz hűen környezetbarát.

Akcióiknak köszönhetően a polgárok bekapcsolódtak a zöldfelület-gazdálkodási programokba, ami egy sikeres alulról jövő kezdeményezés az ökoszisztéma-menedzsmentben.

Pénzügyi szempontból a hozzáadott értéket a nyertes nemzetközi projektek mutatják. Ezeknek a projekteknek a költségvetése lehetővé tette, hogy új tagokkal bővüljön a csapat, valamint kisebb beruházásokra is futotta belőle és rengeteg figyelemfelkeltő program finanszírozása így valósult meg. Ezek a projektek a zöldterület-gazdálkodási trendekről is naprakész ismereteket adnak.

Az iroda és annak hatékony, sikeres működése politikai szempontból tekintélyt jelent a kerületnek. Más kerületek rendszeresen felkeresik az irodát, hogy tájékozódjanak a működéséről. A jó hírnév és a nemzetközi projektekben szerzett tapasztalat növelik az esélyt arra, hogy új projektekben vegyenek részt.

Hatékonyság

Az iroda működése rugalmas; bizonyos feladatokhoz (rendezvények, elemzések, pályázatírás) más osztályokat vagy külső szakértőket vonnak be, ami költséghatékony megoldás, továbbá megfelelő szakmai tudást is biztosít a feladataik ellátásához. Az iroda elmúlt 5 évében így egy megbízható, kiváló szakemberekből álló csapat alakult ki.

Az iroda komplex programokat dolgoz ki, amelyek hozzájárulnak az ökoszisztéma-fenntartás és -fejlesztés különböző tematikus területeit érintő gazdálkodás hatékonyságához. Néhány példa:

– A Gyümölcsfa program egy fakataszterből, a Gyümölcsöző Hegyvidék programból és facsemete vásárból áll (két gyümölcsfa csemetét fél áron lehetett megvásárolni).

– Víz: Az iroda feltérképezi a vízhozamokat, vízvisszatartó rendszereket tervez. Jelenleg 16 forrás feltérképezését, illetve vízminőség- és vízhozam-vizsgálat elvégzését tervezik.

A jóváhagyott nemzetközi projektek száma a pályázatírás és a projektmenedzsment eredményességét mutatja. Az iroda korábban két URBACT projektet is koordinált vezető partnerként, és ezt a pozíciót foglalják el az újonnan beadott LIFE+ projektben is, amelyet nemrégiben hagytak jóvá.

Innováció

Az iroda innovatív kommunikációs akciói lehetővé tették, hogy a zöldfelület-gazdálkodást közelebb hozzák a lakossághoz. Az iroda bevezette a részvételen alapuló tervezési megközelítést a zöldfelületek lakossággal közös fejlesztésével, telepítéssel, méhlegelőkkel, városi réttel, tematikus sétákkal. Felpörgött a Facebookjuk, amikor elültettek 5000 vakondjelzéssel ellátott tulipánt, mondván, hogy ott lesz valami. Ennek eredményeként a helyi lakosok elkötelezettebbé váltak természeti környezetük fenntartása, sőt helyreállítása iránt.

Különböző szereplőket vonnak be, hogy vonzó kommunikációs eszközöket biztosítsanak, mint például a Budai Művészeti Iskola, amely képregényt készített a diákoknak, hogy felhívja a figyelmet az energiatakarékosság fontosságára.

Az iroda helyi támogatást is tervez nyújtani helyi lakosok és egyéni vállalkozók számára zöld terek kialakítására: teraszok, erkélyek, zöldtetők, zöldfalak.

Más osztályokkal való együttműködésük is újszerű megközelítést követ. A konfliktusok és az információhiány minimalizálása érdekében az iroda képzéseket szervez más adminisztratív egységeknek az adott projektben való együttműködésről. Ezeken a rendezvényeken megvitatják a szerepköröket, a velük járó felelősséget, és a hierarchiát, ami alakulhat úgy is, hogy a menedzser egy adott projektben egy osztályvezető ideiglenes „főnöke”.

Externáliák

Az iroda más részlegekkel, konkrét feladatokban külső szakértőkkel dolgozik együtt, és nemzetközi projektjeikben is együttműködnek különböző külföldi intézményekkel. Szilárd kapcsolatokat alakítanak ki a vonatkozó uniós programok irányító hatóságaival és ellenőrző szerveivel.

A hálózatépítés az iroda alapkompetenciája és tevékenysége: rendszeres konzultációkat szerveznek ökoszisztéma-gazdálkodási kérdésekben más osztályokkal és hatóságokkal. Emellett az iroda képzéseket és nyilvános rendezvényeket is biztosít állampolgárok és vállalkozók (pl. méhészek) számára.

Nyitottak arra, hogy megosszák tapasztalataikat más kerületekkel, településekkel, akik gyakran fel is keresik őket tanácsért (pl. Budafok Önkormányzata)

Intra-regionális koordináció

Az iroda szoros kapcsolatban áll a Klímabarát Városok Szövetségével (https://klimabarat.hu/).

Állandó kapcsolatokat építettek ki kutatóintézetekkel, iskolákkal, egyes kkv-kkal – ez utóbbi célcsoport nem is áll az iroda fókuszában, mivel a kerületben nem folyik ipari tevékenység. Ennek ellenére vállalkozói kezdeményezésként indult zöldfelületi díj programjuk, amely névtelenül is finanszírozza a díjakat.

Egyes tanácsadói rendezvényeiket, például a KöZöld Fórumot rendszeresen megszervezik. Emellett az iroda megosztja tapasztalatait nagy létesítményekkel, például a kerület kórházaival a SECAP megvalósításának tapasztalatairól.

Extra regionális hatás

Az iroda régión kívüli hatását a sikeres nemzetközi együttműködések biztosítják:

● Health&Greenspace, mint vezető partner az URBACT-APN-ben (2019-2022) – egészségre érzékeny zöldterület-tervezés és- menedzsment

● BeePathNet, mint projektpartner az URBACT-TN-ben (2018-2021) – városi méhészet, biodiverzitás, oktatási programok

● Urban GreenUP, mint társult partner a Horizon2020-ban (2020-) – természetalapú megoldások

● UGB, mint vezető partner az Interreg-CE-ben (2016-2019) – zöldterület-kezelés térinformatikai rendszerrel és részvételen alapuló megközelítéssel

● TOGETHER projektpartnerként az Interreg-CE-ben (2016-2019) – a középületek energiahatékonyságának növelése soft megoldásokkal

Ezek a projektek lehetőséget adnak külföldi, elismert előadók meghívására figyelemfelkeltő rendezvényekre, és olyan hálózatok kialakítására, mint például a BeePathNet. Másrészt az iroda is meg tudja osztani zöldterület-gazdálkodási tapasztalatait és a polgárok bevonásával kapcsolatos megközelítésüket partnereikkel.

Minőség

A lakossági igényeket, visszajelzéseket rendszeresen elemzik. A különböző ökoszisztéma-problémák prioritásait ezen visszajelzések figyelembevételével határozzák meg, ami növeli a lakosság elégedettségét.

Az iroda különböző konkrét feladatokra külső szakértőket von be. Munkájuk minősége biztosított, hiszen azt már a korábbi együttműködések során is értékelték. Az iroda mára megbízható szakértői bázist tudott felépíteni.

Munkájuk kiemelkedő színvonalát támasztja alá az is, hogy sok olyan megkeresés érkezik hozzájuk, hogy tapasztalataikat osszák meg más magyarországi járásokkal, településekkel.

Átültethetőség

Más régiók tanulhatnak a csapat összetételéből, amely lelkes, változatos képzettséggel és képességekkel rendelkező tagokból áll. Az iroda mérete városonként változhat, kezdetben nincs szükség 9 alkalmazottra. A feladatkörök számának növekedésével az iroda mérete lassan növelhető új pénzügyi források, projektek bevonásával.

Nagyon fontos azonban olyan munkatársak alkalmazása, akik behatóan ismerik a kerületet/területet. Ez egyrészt a döntés-előkészítés szempontjából fontos, másrészt növeli az iroda hitelességét.

Az irodának kiemelt hangsúlyt kell fektetnie a lakossággal való napi kommunikációra, de rendszeresen kommunikálnia kell az önkormányzat vezetésével és más illetékes osztályokkal is, hogy összehangolja a tevékenységeket és konszenzust teremtsen a különböző beavatkozásokhoz.

A politikai akarat elkerülhetetlenül fontos az eredményes működéshez. A támogatást az iroda a polgárokkal való szilárd kommunikációval, a sikeres nemzetközi együttműködésekkel, új megközelítések integrálásával, valamint az elmúlt 5 évben a fent említett tényezők által megteremtett presztízsen keresztül érte el.

További információ

https://zold.hegyvidek.hu

Megszakítás