Mozgásba lendült a PROGRESS projekt

Február 1-én kezdődött el a PROGRESS projekt hatodik, egyben az első fázis záró féléve. Mivel az Interreg Europe projektek célja egyes szakpolitikák javítása, ezért ideje elkezdeni dolgozni ezen javaslatok strukturált megfogalmazásának. Ennek érdekében a PROGRESS partnerek on-line találkozó során egyeztettek az ún. Akciótervek elkészítéséről.

Az Akcióterv lényegében összefoglalja és részletezi, hogy a projekt során egymástól elsajátított ismeretek, bemutatott példák és Jó Gyakorlatok milyen módon hasznosulhatnak a résztvevő régiók és országok vonatkozásában. Ezért Akcióterv egy, vagy több szakpolitikai javaslatot tartalmaz, ütemtervekkel, bevonandó érintetekkel, költségekkel és forrásokkal.

Az Akcióterveket nem csak a releváns szakpolitikai felelősöknek kell jóváhagyni, de az Interreg Europe program Közös Titkársága is formálisan megerősíti ezeket a terveket, a mi esetünkben legkésőbb 2022 júliusáig, az Akcióterveket pedig 2023 júliusáig kell végrehajtani.

Megszakítás