Megjelent a PROGRESS projekt eredményeit összefoglaló kiadvány harmadik kiadása

A hat esettanulmányt magában foglaló kiadvány a harmadik nemzetközi projektrendezvényen elhangzott Jó Gyakorlatok részletes bemutatására jött létre. Az előadások témája az ökoszisztéma-szolgáltatásokkal összefüggő pénzügyi mechanizmusok feltárása volt. Ezek olyan esetek, amelyek a természet megóvásához járulnak hozzá azzal, hogy azok a szereplők, akik egyébként bevételre tennének szert egyes ökoszisztéma-szolgáltatások használatából, valamiféle ellentételezést kapnak annak fejében, hogy lemondanak a haszonvételről, vagy másképpen, környezetkímélő módon teszik ugyanazt. Jó példa erre azoknak a kosárközösségeknek a működése, amelyek kifejezett vegyszermentes és/vagy bio módon állítják elő termékeiket, de például az AKG keretében nyújtott támogatásokat is ide lehetne sorolni.
A kézikönyv az alábbi linken érhető el angol nyelven.
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1626859574.pdf

Megszakítás