Good practice general information

A Jó Gyakorlat címe

Írország és Észak-Írország Beporzó Terve (AIPP)

A Jó Gyakorlatért felelős szervezet

Nemzeti Biodiverzitás Adatközpont (IE)

Leírás

Rövid összefoglaló

A beporzók számának csökkenésének legfőbb oka a természetes és féltermészetes élőhelyek megfogyatkozása. Erről a mezőgazdasági fokozott intenzifikációja és gépesítése, az urbanizáció és a kereskedelem korszakában gyakran megfeledkezünk. Egy friss felmérésből kiderül, hogy az ír közvélemény 88% -a egyetért abban, hogy a kormány tegyen többet a méhek védelmében (iReach Insights felmérés, 2018. szeptember). Írország és Észak-Írország Beporzó Terve (AIPP) az egész szigetre (Írország és Észak-Írország) kiterjedő keretrendszer, egy kísérlet megállítani a beporzó rovarok (elsősorban a méhek és a zengőlegyek) számának csökkenését. Felismerték, hogy a célközönség eléréséhez a biodiverzitás fontosságával kapcsolatos célzott információk biztosítására, melynek fő eleme, hogy a beporzók eltűnése komoly probléma, amely azonnali figyelmet igényel az élelmiszer-termelés fenntarthatóságának biztosítása, az agrárágazatra gyakorolt további negatív gazdasági hatások elkerülése és a környezet egészségének védelme érdekében.

A Jó Gyakorlat típusa

Információterjesztés és figyelemfelkeltés

Források

Az AIPP-t egy tizenöt tagú irányítócsoport alkotta meg, kezdetben külön finanszírozás nélkül, jelenleg is fix költségvetés nélkül működik. A Nemzeti Biodiverzitás Adatközpont (National Biodiversity Data Centre) 2000 euróval járult hozzá a dokumentum grafikai tervezéshez és korlátozott számban történő nyomtatásához. 2020-ban a Mezőgazdasági Élelmezésügyi és Tengerészeti Minisztérium (Department of Agriculture Food and the Marine) kismértékű hozzájárulást biztosított háttéranyagok, tanulmányok fejlesztésére 15 000 eurós mértékben, ezen felül a több mint 100 partner saját maga finanszírozza tevékenységét. A résztvevő helyi önkormányzatok finanszírozzák a nyomtatott megjelenést és egyes célzott tevékenységeket pl. díjátadók szervezését és videók készítését. Az AIPP-nek nincs külön állandó munkatársa, a projektet vezető munkacsoport elnöke (a projekt menedzsere) 1,25 napot dolgozik hetente a jelenlegi feladatkörén belül, plusz egy kijelölt projekt munkatárs foglalkoztatása külső finanszírozásból valósul meg. 2020-ban ezt egy szupermarketlánc biztosította (SuperValu) – 55 000 euró értékben. Ennek a Jó Gyakorlatnak a megvalósítását 2020-ig mintegy 70 000 euró értékben finanszírozták.

Időtartam

Az első terv a 2015–2020 közötti időszakot fedi le, a 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó frissített tervet 2021 márciusában mutatták be.

Stratégiai jelentőség (hosszú távon)

Írországban a becslések szerint a beporzók évente 59 millió euróval járulnak hozzá a gazdasághoz. Az elmúlt 10 évben a bogyósgyümölcs, a szántóföldi zöldségfélék és az almatermesztés értéke 17, 21%, illetve 24% -kal nőtt, a szántóföldi növénykultúrák és a vadon élő növények beporzásának legnagyobb részét a méhek végezték. Ennek ellenére a biodiverzitás csökkenése miatt Írország 98 vad méhfajának egyharmadát kihalás fenyegeti. Az AIPP elsődleges feladata, hogy táplálékot és menedéket kínáljon a beporzók életben maradásához, illetve hozzájárul a beporzókkal kapcsolatos kezdeményezések határokon átnyúló (Írország és Észak-Írország) összehangolásához.

Amennyiben a jelenlegi mértékben csökken a beporzók száma, a méhek és a lepkék által biztosított beporzási szolgáltatás nélkül a gazdálkodók számára egyre nehezebb és költségesebb lesz a növénytermesztés, a fogyasztók pedig nem fognak találni helyben előállított termékeket. A beporzók a táj szépségét is befolyásolják, hiszen fenntartják a vadon élő növények sokféleségét és támogatják az egészséges ökoszisztémákat.

Az AIPP-nek 4 stratégiai célja van:

1) Írország beporzóbaráttá tétele a termőföldeken, a közterületeken és a magánterületeken a változatos és virágokban gazdag élőhelyek összefüggő hálózatának létrehozásával;

2) A tudatosság növelése a beporzók hasznosságával kapcsolatban;

3) Beporzók menedzselése – méhészek és termelők támogatása a beporzók egészséges, fenntartható populációinak elérése érdekében, mert pótolhatatlan szerepet játszanak a beporzási szolgáltatások nyújtásában;

4) A beporzókkal és a beporzási szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése.

2018. június 1-jén az Európai Bizottság közleményt fogadott el a beporzókkal kapcsolatos első Uniós kezdeményezésről, mely stratégiai célokat, javasolt intézkedéscsomagokat határoz meg az EU és tagállamai számára beporzók egyedszámcsökkenésének kezelése és a globális természetvédelmi törekvésekhez való hozzájárulás érdekében. Meghatározza a probléma integrált megközelítésének kereteit, valamint a meglévő eszközök és politikák hatékonyabb felhasználásának módját. A kezdeményezés közvetlenül az AIPP-re támaszkodva három prioritást határoz meg: 1) Ismereteink bővítése a beporzók egyedszámcsökkenésének okairól és következményeiről; 2) Kezelni a beporzók egyedszámcsökkenésének okait, és; 3) Tudatosság növelése, a társadalom bevonása és az együttműködés elősegítése. Ily módon az AIPP, mint keretrendszer alapot ad a beporzók hanyatlásának stratégiai lassítására Európában.

Elért eredmények

 

Az AIPP 2019-es jelentése szerint az AIPP-t 108 kormányzati és nem kormányzati szervezet, valamint több mint 230 vállalkozás támogatja az Ír-sziget területén. A Terv 81 intézkedésének 96%-a befejeződött vagy folyamatban van a projektpartnerekkel való széleskörű együttműködés révén. Az AIPP közvetlenül járult hozzá a Skóciában (2017), Norvégiában (2018) és Hollandiában (2018) közzétett beporzó stratégiák fejlesztéséhez, az AIPP csapata továbbá együttműködik az Európai Környezetpolitikai Intézettel (IEEP), hogy forrásokat, háttéranyagok, tanulmányokat biztosítson az EU államai és régiói számára, hozzájárulva az EU Beporzó Kezdeményezésével összhangban álló beporzó stratégiák kidolgozásához.

Kézzelfoghatóság

2019 márciusában a helyi önkormányzatok is bekapcsolódhattak a kezdeményezésbe a terv hivatalos támogatóiként. A belépéskor legalább négy beporzóbarát intézkedést meghozatalát kötelező elvállalni a következő öt évre vonatkozóan (egyet az első évben), és évente be kell számolni a tervezett, végrehajtott vagy éppen folyamatban lévő, beporzókat segítő tevékenységekről. Ez lehetővé teszi a konkrét eredmények számszerűsítését, vagyis a beporzóbarát tevékenységek nyomon követését, a beporzók észlelésének rögzítését és az ismert populációk figyelemmel kísérését.

Tartósság

Az AIPP-t saját, dedikált finanszírozás nélkül fejlesztették ki egy 15 tagú munkacsoport vezetésével, akik jelenlegi megbízatásuk részeként vagy önkéntesen végzik munkájukat. 2015-ben a Terv közzétételére a Nemzeti Biodiverzitás Adatközpont korlátozott finanszírozást biztosított. Azóta a finanszírozást különféle nemzeti forrásokból szerezték, beleértve az Örökség Tanácsot, a Bord Bía-t (az ír élelmiszerügyi testület) és a Mezőgazdasági, Élelmezési és Tengeri Minisztériumot, illetve magánadományokat. Minden szektorban (agrárium és egyéb más vállalkozások, önkormányzatok, közlekedési hatóságok, helyi közösségek, hitközösségek, iskolák, kertészek) növekszik azon személyek és szervezetek száma, akik csatlakoznak a Tervhez, és különféle intézkedéseket hoznak a beporzók megsegítésére. A menedzsment önkéntes jellege és a kezdeti finanszírozás hiánya sokak szerint elősegítette a Jó Gyakorlat hatékonyságát. Az AIPP együttműködés tehát potenciálisan tartós modell, ami alapul szolgálhat hasonló kezdeményezésekhez más régiókban is. A legfontosabb kihívások közé tartozik a projektért felelős munkatárs bérének finanszírozása és az erőforrások hiánya a nagyobb léptékű társadalmi változások előidézésére. Egy nemrégiben tartott előadásában a projektmenedzser rámutatott arra, hogy európai szintű, átfogó tapasztalat- és tudásmegosztásra lenne szükség, ennek egyik eleme lehet az Interreg Policy Learning Platformra való felkerülés.

Átláthatóság

A beporzók a biodiverzitás fő összetevői közé tartoznak, szerepük tiszta és egyszerűen megérthető, ezért hozzájuk a lakosság is könnyebben tud kapcsolódni. Megjelenése óta az AIPP-t több mint 450 publikált cikk, interjú és egyéb esemény révén népszerűsítették:

– 38 újságcikk

– 15 rádióinterjú

– 3 TV-interjú

– 37 további cikk (blogok, weboldalak, hírlevelek, magazinok)

– 22 előadás különféle rendezvényeken

– 9 előadás konferenciákon

– 10 egyéb megjelenés (panel rendezvények/standok harmadik fél rendezvényein, beleértve nagyobb rendezvényeket is, mint a Bloom in the Park vagy az Electric Picnic).

 

Az AIPP ezen médiamegjelenések révén tette közzé 2019 során, hogy miként lehet beporzóbaráttá tenni egy adott területet és elősegítette az emberek elköteleződését. További finanszírozás növelné a még nagyobb átláthatóság lehetőségét.

Hozzáadott érték

A terv első, 2015 szeptemberi megjelenésekor 69 kormányzati és nem kormányzati szervezet támogatta. Minden szektorban (gazdálkodók, tanácsok, közlekedési hatóságok, helyi közösségek, hitközösségek, vállalkozások, iskolák, kertek) továbbra is növekszik a tervvel foglalkozó és a beporzók megsegítésére irányuló intézkedések száma. Az AIPP 2019-es jelentése szerint ez a szám több mint 55% -kal 108-ra nőtt. Az AIPP üzleti támogatójává vált cégek száma messze meghaladta a 2015-ös tervben meghatározott eredeti célt (230+). Azáltal, hogy felhívták a figyelmet a beporzók jelentőségére mind az állami, mind a magánszektorban, megnőttek a beporzókkal kapcsolatos kutatások finanszírozási lehetőségei. Ennek eredményeként a kutatók tevékenysége, valamint az egyetemek és a kormányzati szervek közötti együttműködés sokkal magasabb fokú.  Az „Actions for Pollinators” online térképes rendszer innovatív kiegészítője a Nemzeti Biodiverzitás Adatközpont által ellátott feladatok kapcsán jött létre, minimális költségekkel biztosít megjelenési lehetőséget a beporzóbarát intézkedéseknek (https://pollinators.biodiversityireland.ie/).

Hatékonyság

2020 májusáig szigetszerte 24 helyi önkormányzat regisztrált hivatalos partnerként, valamint három kormányzati szerv és több félállami szervezet is hivatalos partner. A legfontosabb kihívások közé tartozik a nehézkes szemléletváltás, a szakma számára idegenül ható új elvek érvényre jutattása, továbbá a közterületek változó arculatával egyet nem értő hangos kisebbség miatt folyamatos szemléletformálásra van szükség.

Innováció

Az AIPP innovatív volt a megoldások, a bevont erőforrások jellege, valamint a megcélzott felhasználók és partnerek köre szempontjából. A Terven kívül létezik egy kifejezetten gyerekeknek szánt Junior All-Ireland Pollinator Plan (angol és ír nyelven publikálva), valamint útmutatók, sablonok, poszterek, előadások és videók széles tárháza érhető el a résztvevők számára, de készült lista a beporzók számára kedvező növényekről is. Létrejött az „Actions for Pollinators” online térképi rendszer is. A terv innovatív jellegét az EU Beporzó Kezdeményezése (2018) is elismerte, amely az AIPP-t fogadta el a beporzó stratégiák kidolgozásának sablonjaként az EU-ban.

Alkalmasság

Az AIPP weboldalán minden információ és szakmai anyag elérhető (www.pollinators.ie), ezáltal megkönnyítve (és nem utolsósorban olcsóbbá téve) az átültethetőséget, reprodukálhatóságot vagy az átdolgozást más régiók vonatkozásában. 2016 áprilisa óta a Nemzeti Biodiverzitás Adatközpontban külön AIPP projektért felelős tisztséget hoztak létre, amely szerepkör a támogató anyagok fejlesztésére, a terv ismertségének növelésére és a partnerszervezetek támogatására összpontosul. A SuperValu (szupermarketlánc) biztosított finanszírozást az év hátralévő részére 55 ezer euró értékben 2020 februárjában. A Supervalu (aki a Tidy Towns kezdeményezést is szponzorálja) egy iskolai kampányt is finanszíroz – Save the Bees (https://supervalu.ie/real-people/save-the-bees). 2020-ban a Mezőgazdasági Minisztérium, az Élelmezésügyi és Tengerészeti Minisztérium, valamint több mint 100 partner finanszírozza saját tevékenységét. Az AIPP-hez hasonló gyakorlat más régiókban történő megvalósításához szükséges pénzügyi források ezért a megvalósítás szintjétől és a régióban kialakult partnerség(ek) jellegétől függnek. Az AIPP előnye, hogy a rendelkezésre álló erőforrások függvényében kis költségigényű, egyszerű intézkedésektől kezdve a helyi adaptáción át akár saját szervezettel rendelkező kezdeményezések létrehozásához is segítséget nyújt.

Externáliák

Az AIPP ihletésére 2016-ban az ír örökségvédelmi és biológiai sokféleségért felelős tisztviselői hálózat összefogott, hogy létrehozzák a beporzók különdíját a Tidy Towns versenyen. Az elmúlt négy évben különböző beporzóbarát intézkedésért 162 különböző helyi közösség részesült ebben a díjban. Az An Taisce (az Irish Heritage Trust) az által szervezett „Zöld zászló a parkokért” versenybe vezetett be beporzóbarát különdíjat.

Az AIPP részéről a 2019-es jelentés összeállítása után felkérték a konkrét vállalásokat nem tevő partnerszervezeteket (vállalkozásokat, felsőoktatási intézményeket, egyházi testületeket és más csoportokat), hogy készítsenek rövid beszámolót 2019-es tevékenységeikről. Az AIPP-hez kapcsolódóan így különböző externális kiegészítő tevékenységet valósítottak meg az ültetéstől, figyelemfelkeltéstől egészen az AIPP-hez igazodó kutatási és vállalati tevékenységek fejlesztésekig (lásd: https://pollinators.ie/wp-content/uploads/2019/12/All-Ireland-Pollinator-Plan_progress-report-year-4.pdf).

Intra-regionális koordináció

Az AIPP alapelve a partnerségek kiépítésével történő előrelépés. 2020 májusáig 24 területi önkormányzat hivatalos partnerként regisztrált, akik az Ír Köztársaság területi önkormányzatainak mintegy 65%-át (31-ből 20-at) és Észak-Írország területi önkormányzatainak durván egyharmadát képviselik (11-ből 4). Ezen kívül 4 közlekedési hatóság és több jótékonysági szervezet, civil szervezet és közösségi csoport is tagja a partnerségnek. Az AIPP üzleti támogatóinak száma szintén növekszik, és mára messze meghaladta a 2015-ös tervben meghatározott eredeti célt (230+), az általuk meghozott intézkedéseket külön jelentés foglalja össze: https://pollinators.ie/wp-content/uploads/2019/12/AIPP-Business-Supporters-Annual-Review-2019.pdf.

A Jó Gyakorlat alapján az AIPP csapata sikeresen biztosította egy öt éves, az Európai Innovációs Partnerség (EIP) által támogatott projekt finanszírozását a beporzó intézkedések tesztelésére a termőföldeken. Ezt 40 különböző típusú mezőgazdasági termelővel hajtják végre 2019 és 2023 között Kildare megyében.

Extra regionális hatás

Az EU Beporzó Kezdeményezése egyik intézkedése a tagállamok nemzeti beporzó stratégiák kidolgozására való ösztönzése. Miután az AIPP is hozzájárult a három tagállam (Skócia, Norvégia és Hollandia) stratégiájának elkészültéhez, az AIPP csapata jelenleg az Európai Környezetpolitikai Intézettel (IEEP) dolgozik egy Uniós szintű sablon kidolgozásán, AIPP webhelyén pedig további háttéranyagok és útmutatókat biztosít más EU-tagállamok számára.

Minőség

Az AIPP 2015-ös elindításával Írország csatlakozott ahhoz a kevés európai országhoz, akik stratégiát dolgoztak ki a beporzók egyedszámcsökkenésének kezelése és a beporzás, mint ökoszisztéma szolgáltatás védelme érdekében. Az AIPP keretrendszer egy innovatív, széles spektrumú és könnyen hozzáférhető forrás, közérthető javaslataival megkönnyíti a beporzók és az általuk nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások védelmében hozott intézkedések megtételét. Ebben az értelemben az AIPP stratégiai jelentőségű és rendkívül hatékony, az Ír-szigeten belül és kívül egyaránt, kedvező helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi fogadtatással.

Átültethetőség

Az AIPP keretrendszer potenciálisan érdekes lehet más régiók számára, mivel alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz az európai ökoszisztémák és az általuk nyújtott szolgáltatások romlásának kezelésére. A beporzás az ökoszisztéma-folyamatok egyik szabályozó szolgáltatása. Az AIPP keretrendszer könnyen adaptálható más országokban is, segít a beporzók által nyújtott szabályozási szolgáltatások gazdasági, környezeti és társadalmi értékére felhívni a figyelmet és jól bevált gyakorlatokat kínál. Magát az AIPP-t eredetileg minimális erőforrásokkal fejlesztették ki, és állandó vagy teljes munkaidőben dolgozó személyzet nélkül működik tovább. Ennek ellenére az EU Beporzó Kezdeményezésében sablonként alkalmazták a beporzó stratégiák kidolgozásánál. Az AIPP átültetése már meg is történt az alábbi három európai országban (kormányzati szinten):

–          Skócia –  (2017) – Mind a 4 NUTS2 régió

–          Norvégia – (2018) – Mind a 7 NUTS2 régió

–          Hollandia – 35 partner (2018) – Mind a 12 NUTS2 régió

További információ

Minden AIPP-forrás elérhető itt: https://pollinators.ie/

 

Megszakítás